<Filtar MAC adresa>

Definirajte postavke filtriranja MAC adrese.
Informacije o stavkama („A", „B", „C" i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Izlazni filtar>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke vatrozida>  <Filtar MAC adresa>
Definirajte izlazni filtar. Definiranje MAC adresa u postavkama vatrozida
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izlazni filtar>
<Koristi filtar>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardno pravilo>: <Dozvoli>, <Odbij>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registriraj> (Do 100 Mac adresa), <Uredi>, <Izbriši>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Ulazni filtar>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke vatrozida>  <Filtar MAC adresa>
Definirajte ulazni filtar. Definiranje MAC adresa u postavkama vatrozida
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ulazni filtar>
<Koristi filtar>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardno pravilo>: <Dozvoli>, <Odbij>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registriraj> (Do 100 Mac adresa), <Uredi>, <Izbriši>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A139-0FH