Postavljanje datuma i vremena

Namjestite datum/vrijeme uređaja. Ove bi postavke trebalo pravilno podesiti jer se datum/vrijeme koriste u slučajevima kao što je automatsko slanje e-pošte u određeno vrijeme.
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Postavke timera/energije>  <Postavke datuma i vremena>.
3
Upišite datum/vrijeme.
 <Vremenska zona>
Odaberite vremensku zonu za vaše područje.
Da biste promijenili vremensku zonu, pritisnite <Podesi> i odaberite vremensku zonu.
UTC je kratica za Univerzalno koordinirano vrijeme. Standard (vremenska zona) za svaku zemlju utvrđuje se na temelju UTC-a. Za komunikaciju putem interneta nužna je precizna postavka vremenske zone.
 <Ljetno rač. vremena>
Da biste postavili ljetno računanje vremena, pritisnite <Uključeno> i postavite datum / vrijeme za <Dat. poč.> i <Dat. završ.>. Da biste postavili datum, odredite dan u tjednu i tjedan u mjesecu.
Ako je postavljeno vrijeme ljetno računanje vremena, vrijeme se može prenijeti na sat u odnosu na vremensku zonu ili vrijeme tijekom određenog razdoblja ljeti.
 Datum i vrijeme
Unesite 4 znamenke za godinu, 4 znamenke za mjesec i dan i 4 znamenke za vrijeme na isti način a koji se na zaslonu prikazuje trenutno vrijeme.
Redoslijed datuma i vremena može se razlikovati, ovisno o državi/regiji.
Vrijeme se unosi u 24-satnom formatu.
Ako pogriješite, pritisnite  (Poništi) i ponovno uđite iz godine.
4
Pritisnite <OK>.
Ako ste promijenili postavku <Vremenska zona> ili <Ljetno rač. vremena>, morate ponovo pokrenuti uređaj isključivanjem napajanja. Pritisnite prekidač za napajanje da biste isključili uređaj (Isključivanje uređaja). Kad prođe barem 10 sekundi nakon isključivanja zaslona osjetljivog na dodir i indikatora glavnog napajanja, ponovno uključite uređaj (Uključivanje uređaja).
Ako ste zabrinuti zbog neusklađenosti sata, povremeno prilagodite vrijeme uređaja.
Također možete odrediti automatsko usklađenje datuma i vremena s poslužiteljem na mreži s pomoću SNTP-a. Podešavanje SNTP postavki
A139-02H