Druge mrežne postavke

Postavite sljedeće prema vašoj mrežnoj okolini.

Postavlja PASV način rada FTP-a.

PASV je FTP komunikacijski način rada koji se koristi za prijenos datoteka. Pritisnite <Uključeno> za ovu postavku kako biste omogućili da se uređaj poveže s FTP poslužiteljem, čak i ako je uređaj iza vatrozida. Najprije provjerite je li na poslužiteljskoj strani FTP-a postavljen način rada PASV.
 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke>   <Mreža>  <TCP/IP postavke>  <Koristi FTP PASV mod>  <Uključeno>  <OK>

Podešavanje SNTP postavki

SNTP je protokol za podešavanje vremena pomoću vremenskog poslužitelja na mreži. SNTP se koristi kada treba prilagoditi vrijeme između stroja i poslužitelja u slučajevima kada se sigurnosna provjera identiteta vrši u trenutku pristupa LDAP poslužitelju. Prethodno postavite vremensku razliku (vremensku zonu) jer se radnje temelje na koordiniranom svjetskom vremenu (UTC). Postavljanje datuma i vremena
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <SNTP postavke>.
3
Pritisnite <Uključeno> u <Koristi SNTP> i primijenite nužne postavke.
<Interval pollinga>
Odredite propisani interval u minutama da biste podesili vrijeme.
<Adresa NTP poslužitelja>
Unesite IP adresu NTP poslužitelja. Kada se koristi DNS poslužitelj, umjesto IP adrese možete unijeti „naziv domaćina.naziv domene“ (FQDN) koristeći alfanumeričke znakove. (Primjer: „ntp.example.com“).
<Provjera NTP poslužitelja>
Možete provjeriti status komunikacije između registriranog poslužitelja i SNTP-a. Kad se veza pravilno uspostavi, prikazuje se „OK". Međutim, potvrđen je samo status komunikacije i ne izvršava se podešavanje vremena.
Za provođenje vremenske sinkronizacije putem SNTP-a s NTP poslužiteljem potrebno je unaprijed postaviti vremensku zonu u kojoj se koristi uređaj. Postavljanje datuma i vremena
Ako nije postavljen SNTP, uređaj može pristupiti vanjskom SNTP poslužitelju radi sinkronizacije sata kada se upotrebljavaju određeni servisi.
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite  (Postavke/Registr.) <Da>.

Nadzor uređaja iz sustava za upravljanje uređajima

Kada se koristi softver za upravljanje uređajima, možete prikupljati/upravljati raznim informacijama kao što su informacije o postavljanju, informacije o adresama i informacije o kvaru na mreži preko poslužitelja.
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <Postavke za Multicast Discovery>.
3
Postavite <Odgovor> na <Uključeno>, pritisnite <Naziv raspona> i unesite naziv raspona.
Unesite naziv raspona koristeći postavkama pronalaska isporuke u <Naziv raspona>.
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite  (Postavke/Registr.) <Da>.
A139-03H