Podešavanje SMB postavki

Ovaj odjeljak opisuje kako definirati postavke za korištenje kada se uređaj povezuje na mrežu kao SMB kijent.
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <TCP/IP postavke>  <Postavke za SMB klijent>.
3
Odredite potrebne postavke.
<Tip autentikacije>
Odaberite verziju protokola za provjeru autentičnosti. Odaberite ili <NTLMv1> ili <NTLMv2>, prema odredišnom SMB poslužitelju. Možete odabrati oboje.
<Zatraži SMB potpis za povezivanje>
Da biste zatražili potpis SMB paketa prilikom povezivanja na SMB poslužitelj, pritisnite <Uključeno>.
<Zatraži kriptiranje za povezivanje>
Da biste zatražili vezu s komunikacijom šifriranom SMB-om 3.0/3.1 prilikom povezivanja na SMB poslužitelj, pritisnite <Uključeno>.
<Istek vremena>
Postavite vrijeme dok SMB odredište veze ne odgovori.
Prilikom slanja na SMB poslužitelj prekinuta je mrežna veza ili je odziv na strani poslužitelja spor, što je uzrokovalo istek vremena čekanja na strani uređaja prije nego što su se ti podaci mogli poslati ili prosljeđivanje bi moglo biti dovršeno. Ako se to dogodi, možda ćete moći izbjeći istek vremena čekanja tako da povećate vrijeme čekanja.
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite <Definiraj verziju SMB klijenta> i odaberite verziju SMB-a kojeg koristi SMB klijent.
6
Pritisnite <OK>.
Kada je <Zatraži kriptiranje za povezivanje> postavljeno na <Uključeno>, uređaj se može povezati samo sa SMB poslužiteljima koji podržavaju komunikaciju šifriranu protokolom SMB 3.0/3.1. Kad su <1.0> i <2.0> postavljeni na <Uključeno> za <Definiraj verziju SMB klijenta> no <3.0> nije postavljen na <Uključeno>, uređaj se ne može povezati sa SMB poslužiteljima koji ne podržavaju komunikaciju šifriranu SMB-om 3.0.
Upotrebljavajte istu verziju SMB-a sa SMB poslužiteljem i SMB klijentom. SMB se ne može upotrebljavati ako se te verzije razlikuju.
Ovisno o mrežnim postavkama, prilikom slanja na SMB poslužitelj može se prikazati pogreška. U tom slučaju, podesite vrijeme u <Istek vremena>.
A139-039