Postavljanje mrežnog okruženja

Da biste uređaj povezali na mrežu, spojite uređaj na usmjerivač pomoću LAN kabela ili Wi-Fi mreže i odredite jedinstvenu IP adresu na mreži. Postoje dvije metode za automatsko podešavanje i ručno postavljanje kako biste odredili IP adresu. Odaberite jednu od metoda prikladnih za vaše komunikacijsko okruženje i uređaje. Uređaj koristi ne samo osnovne mrežne funkcije, već i napredne tehnologije kako bi se fleksibilno nosio s različitim okruženjima. Provedite potrebna podešavanja potrebna za vaše okruženje.
Za sigurnu uporabu
Ako uređaj povežete s mrežom bez odgovarajućih sigurnosnih mjera, postoje rizici da će uređaju neovlašteno pristupiti treće strane. Postavite mrežnu sigurnost kako biste osigurali važne podatke i informacije. Konfiguriranje postavki mrežne sigurnosti
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela (Dijelovi i njihove funkcije). Međutim, ako uređaj spojite samo na računalo pomoću USB kabela bez povezivanja s mrežom, funkcije poput skenera ili slanja/prijenosa podataka s uređaja na računalo nisu mogući.
Možete uspostaviti izravnu bežičnu vezu između uređaja i mobilnih uređaja. Izravno povezivanje

Provjera prije rukovanja

Slijedite postupak opisan u nastavku da biste se povezali na mrežu.
Prvo potvrdite.
Jesu li računalo i usmjerivač pravilno povezani pomoću LAN kabela? Dodatne informacije potražite u priručnicima s uputama za svaki ueđaj ili se obratite proizvođaču.
Je li dovršeno postavljanje računalne mreže? Ako postavljanje nije dovršeno, uređaje na mreži ne možete koristiti ni nakon što izvršite sljedeće korake.
Ovisno o vašem okruženju, možda ćete morati promijeniti postavke za mrežni komunikacijski sustav (naizmjenična/istovremena dvosmjerna) ili vrstu Etherneta (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) (Konfiguracija Ethernet postavki). Pojedinosti zatražite od administratora mreže.
Za potvrdu MAC adrese pogledajte <Mreža>.
Za povezivanje na mrežu koja koristi IEEE802.1X pogledajte Konfiguriranje postavki autentikacije IEEE 802.1X.
Omogućite mrežne postavke uređaja.
Za povezivanje odaberite žični LAN ili bežični LAN.
Povežite uređaj s usmjerivačem.
Je li priključak LAN kabela ispravno priključen na odgovarajuće mjesto? Umetnite priključak dok ne klikne.
Za bežičnu LAN vezu provjerite vezu između uređaja i usmjerivača.
Postavite IP adresu prema potrebi.
IP adresu obično dodjeljuje DHCP, pa ta ostavljanje nije potrebno. Ako želite koristiti određenu IP adresu ili promijeniti protokol automatske postavke IP adrese s DHCP-a (početna postavka) na drugu, ova je postavka potrebna.
Potvrdite da je uspostavljena pravilna veza.
Pokrenite korisničko Remote UI s računala (Pokretanje sučelja Remote UI). Ako se pokaže zaslon remote UI, veza je dovršena.
Kada je mogućnost <Potrošnja energije u modu mirovanja> postavljena na <Nisko>
Ovisno o uslužnom softveru, komunikacija možda neće uspjeti ako je uređaj u stanju mirovanja. Pritisnite  (Energy Saver) da biste se vratili iz stanja mirovanja prije konfiguriranja ove postavke.
A139-02J