Elementele afișate în ecranul <Acasă>

Această secțiune descrie elementele afișate în ecranul <Acasă>.

Butoanele de funcții

Aceste butoane vă permit să deschideți ecranele cu funcții de bază precum „Copiere” sau „Scanare şi Transmitere”.
Dacă setările și destinațiile utilizate frecvent sunt înregistrate ca <Personal>/<Partajat>, vor fi adăugate ca butoane.
Când mențineți apăsat un buton, vor apărea setările aferente butonului.

Comenzi rapide

Puteți să alocați comenzi rapide butoanelor de funcții utilizate frecvent. În setările sunt înregistrate comenzile rapide pentru <Setări volum> și <Ajutor>. Crearea unei comenzi rapide pentru o funcție utilizată frecvent

Acest buton vă permite să personalizați și să gestionați ecranul <Acasă>. Meniul se afișează și dacă mențineți o apăsare pe fundal.
Personalizarea ecranului <Acasă> vă permite să modificați fundalul și dimensiunile butoanelor. Setările de gestionare vă permit să afișați sau să ascundeți cronologia și altele. Personalizarea ecranului <Acasă>
<Meniu> se poate afișa și menținând apăsat pe fundalul ecranului <Acasă>.

<Conectare>/<Ieşire>

Prin apăsarea acestui buton vă puteți conecta/deconecta. Conectarea la aparat

 (Setări/Înregistr.)

Prin apăsarea acestui buton puteți afișa ecranul <Setări/Înregistrare>.

<Cronologie>

Puteți să afișați istoricul setărilor și notificările pentru unele funcții. Pentru detalii, consultați Specificații privind afișarea cronologiei.

 (Monitor Statut)

Puteți verifica starea imprimării, starea transmiterii/recepționării faxurilor, istoricul utilizării etc. De asemenea, vă permite să verificați cantitatea de hârtie și volumul de toner rămase, starea de eroare etc. Utilizarea afișajului panoului tactil

Zona de afișare a butoanelor

În funcție de modul și starea de utilizare a aparatului, următoarele trei tipuri de butoane apar de la stânga la dreapta. Rețineți că butoanele afișate diferă în funcție de modelul aparatului și de componentele opționale instalate.
Buton pentru scoaterea memoriei USB
: Ecranul de confirmare a scoaterii suportului de memorie
Buton către procedura de recuperare/înlocuire/furnizare
: Ecranul procedurii de recuperare după un blocaj al hârtiei
: Ecranul procedurii de înlocuire a cartușului de toner
: Ecranul procedurii de înlocuire a recipientului de toner rezidual
: Ecranul procedurii de înlocuire cu piesa de schimb
Butonul <Comutare limbă/tastatură>
: Afișează ecranul de comutare a limbii/tastaturii

Zona de afișare a stării

Starea aparatului, procesele în execuție, erorile etc. se afișează prin mesaje și pictograme. Soluțiile pentru fiecare mesaj

Taste numerice (de la [0] până la [9], [*], [#])

Apăsați pentru a introduce valori numerice, * și #. Introducerea caracterelor

 (Resetare)

Apăsați pentru a anula setările și a restabili setările specificate anterior.

 (Start)

Apăsați pentru a începe copierea sau scanarea documentelor. Puteți să reglați timpul de atingere necesar pentru a începe procesul de pornire. <Întârziere recunoaştere atingere tasta Start>

 (Golire)

Apăsați pentru a șterge valorile sau caracterele introduse.

/

Apăsați pentru a mări sau a reduce configurația tastelor numerice de pe ecran.
 până la  se afișează pe alte ecrane decât ecranul <Acasă>.
A13X-03Y