Ecranul Caracteristici de bază pentru copiere

Prin apăsarea opțiunii <Copiere> (Ecranul <Acasă>) se afișează ecranul Caracteristici de bază pentru copiere.

Starea curentă a setărilor

Afișează stările setărilor, precum raportul de copiere, dimensiunea hârtiei și numărul de copii. Aveți grijă să confirmați setările pentru a copia în mod corespunzător. Când doriți să modificați o setare, selectați elementul de setare dorit. Operații de bază pentru copiere

<Verificaţi setările>

Puteți să verificați setările din listă. De asemenea, puteți să modificați setările. Operații de bază pentru copiere

Apăsaţi această pictogramă pentru a înregistra setările curente în <Setări Favorite> din  sau pentru a schimba butoanele afişate în .
Înregistrarea unei combinații de funcții utilizate frecvent
Personalizarea ecranului Caracteristici de bază
Înregistrarea butoanelor personale/partajate

Butoane de setare a funcțiilor

Afișează butoanele utilizate cel mai frecvent din <Opţiuni>. Starea setării este afișată pe butoane. De asemenea, puteți să apăsați  pentru a determina ce butoane să fie afișate.
Dacă butonul pentru funcția pe care doriți să o utilizați nu este afișat, apăsați <Opţiuni> și selectați butonul dorit. Operații de bază pentru copiere

<Opţiuni>

Afișează toate butoanele de setare a funcțiilor. Pentru comoditate, puteţi să afişaţi butoanele de setare a funcţiilor utilizate frecvent, în .

<Întrerup.>

Puteți să întrerupeți lucrările de copiere în așteptare și să copiați imediat. Copierea imediată prin întreruperea altor lucrări
Unele funcții nu pot fi utilizate în combinație una cu alta. Butoanele care nu pot fi selectate sunt afișate în gri deschis.
În funcție de numărul de copii și de setări, este afișată opțiunea <Probă copiere> pentru a verifica rezultatul copierii prin imprimarea unei probe de copiere. Verificarea rezultatelor copierii
Numărul de pagini rămase este afișat dacă este setată o limită de pagini cu Gestionare ID Departament. Pentru informații despre setarea funcției Gestionare ID Departament și a limitei de pagini, consultați Configurarea setărilor pentru Gestionare ID-uri departamente.
A13X-054