Înregistrarea butoanelor personale/partajate

Puteți să înregistrați butoane personale, pentru utilizare proprie, sau butoane partajate care pot fi partajate cu toți utilizatorii.
Pentru a înregistra un buton personal, trebuie să vă conectați prin gestionarea autentificării personale. Configurarea setărilor de gestionare a autentificării personale
Dacă selectați <Informaţii autentificare conectare dispozitiv> pentru <Info.utiliz.pt. transmisie fişiere/Autentificare navigare>, o parolă pentru o destinație fișier nu se stochează într-un buton personal. <Info.utiliz.pt. transmisie fişiere/Autentificare navigare>
Pentru informații despre numărul maxim de butoane personale și partajate care pot fi înregistrate, consultați Funcții de administrare.
Butoanele personale nu se pot înlocui cu butoane partajate și viceversa. Pentru a realiza acest lucru, restabiliți setările și înregistrați un alt buton din .
Mențineți apăsat un buton pentru a-i modifica numele/comentariul sau pentru a-l muta/șterge. Aceleași operații (modificarea numelui/comentariului unui buton sau mutarea/ștergerea unui buton) pot fi efectuate din de pe ecranul <Acasă>. Personalizarea ecranului <Acasă>
Butoanele personale pot fi partajate între mai multe dispozitive prin sincronizarea datelor personalizate. Lista articolelor care pot fi personalizate
Setările care pot fi înregistrate în butoanele personale/partajate
Funcțiile și setările care pot fi înregistrate în butoanele personale/partajate sunt indicate mai jos.
Setările care pot fi înregistrate în <Setări Favorite> pentru funcția <Copiere> Reducerea operațiilor de copiere
Setările funcției <Fax> a aparatului Operaţiuni de bază pentru trimiterea faxurilor
Setările care pot fi înregistrate în <Setări Favorite> pentru funcția <Scanare şi Transmitere> Funcții de scanare utile
Setările care pot fi înregistrate în <Setări Favorite> pentru funcția <Scanare şi Stocare> Ecranul de setare și operațiile pentru scanare în vederea salvării
Salvați locațiile funcțiilor <Scanare şi Stocare> și <Accesare fişiere stocate> Utilizarea spațiului de stocare
Comenzi rapide către ecranul Caracteristici de bază pentru funcția <Curier intrări Fax/I-Fax>
Accesul la un server și parola de conectare pot fi înregistrate în butoanele personale/partajate. Acest lucru este comod pentru a nu mai introduce parola când reapelați butonul înregistrat. Dacă doriți să setați parola în setările stocate în butonul înregistrat, deoarece importați frecvent setările dintr-un buton personal sau partajat către un alt aparat și doriți să împiedicați utilizatorii să pretindă că sunt alți utilizatori, excludeți parola la înregistrare.
Importul/exportul butoanelor înregistrate
Puteți importa și exporta butoanele personale/partajate din IU la distanță. Importul/exportul tuturor setărilor
Este posibil ca importul pe loturi al butoanelor personale/partajate să nu fie disponibil, în funcție de modelul aparatului din care se importă. Pentru mai multe informații, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
Exemplu: Înregistrarea funcției de copiere
1
Apăsați <Copiere>  și specificați setările de copiere. Ecranul <Acasă>
2
Apăsați  <Înregistrare la Acasă> după finalizarea setării.
3
Confirmați setările și apăsați <Următorul>.
4
Specificați acțiunea care se efectuează când se apasă butonul înregistrat și apăsați <Următorul>.
Setarea descrisă mai jos are ca rezultat o altă operație imediat după apăsarea butonului înregistrat. Pentru mai multe informații, consultați Executarea butoanelor personale/partajate.
Dacă selectați <Pornit> pentru <Afişaţi ecranul de confirmare la reapelare>, când apăsați butonul înregistrat se afișează ecranul de confirmare de mai jos. Selectați <Oprit> dacă nu doriți să se afișeze ecranul de confirmare.
Dacă selectați <Pornit> pentru <Începe operaţia de rapel (Operaţia începe când se apasă pe buton.)>, copierea începe atunci când apăsați butonul înregistrat, fără să apăsați  (Start). Selectați <Oprit> dacă doriți să porniți copierea manual, apăsând  (Start).
Dacă selectați <Pornit> pentru <Afişaţi ecranul de confirmare la reapelare> și pentru <Începe operaţia de rapel (Operaţia începe când se apasă pe buton.)>, copierea începe după ce selectați <Da> în ecranul de confirmare.
5
Introduceți numele și un comentariu pentru buton, selectați <Personal> sau <Partajat> și apăsați <OK>.
Apăsați <Nume> sau <Comentariu> pentru introducere. Este comod să introduceți un nume de setare în <Nume> și o notă în <Comentariu>.
Pentru a înregistra un buton numai pentru uz propriu, apăsați <Personal>. Pentru a înregistra un buton care va fi partajat cu alți utilizatori, apăsați <Partajat>.
Dacă opțiunea <12 butoane mici pe pagină> este selectată în <Setări dispunere ecran Acasă>, <Comentariu> nu este afișat pentru butoanele partajate/personale. Personalizarea ecranului <Acasă>

Executarea butoanelor personale/partajate

Această secțiune descrie modul de execuție a butoanelor personale/partajate. Procedura de executare a funcției diferă conform setărilor specificate când s-au înregistrat butonul personal/partajat și funcția.
Destinațiile înregistrate în butoanele rapide din Meniul rapid al aparatului client nu se actualizează, chiar dacă cele înregistrate în butoanele rapide ale unui aparat server se actualizează. Confirmați dacă destinația este actualizată atunci când nu puteți transmite către destinațiile înregistrate.
1
Apăsați butonul pe care doriți să îl utilizați.
Fiecare pictogramă indică tipul funcției, așa cum se arată mai jos.
 <Copiere>
 <Fax>
 <Scanare şi Transmitere>
 <Scanare şi Stocare>
 <Accesare fişiere stocate>
 <Curier intrări Fax/I-Fax>
Puteți executa conținutul butonului și prin procedura următoare: mențineți apăsat butonul personal/partajat apăsați <Rapelare>.
2
Efectuați următoarea operație conform conținutului înregistrat în buton.
Când opțiunea <Afişaţi ecranul de confirmare la reapelare> este setată la <Pornit>
Când opțiunea <Afişaţi ecranul de confirmare la reapelare> este setată la <Oprit>
Când selectați butonul cu funcție <Scanare şi Stocare>
Când selectați butonul cu funcție <Accesare fişiere stocate>
Când selectați butonul funcției <Curier intrări Fax/I-Fax>
A13X-04E