Verificarea volumului disponibil de consumabile

Când apăsați  (Monitor Statut), se afișează ecranul monitorului de stare, care vă permite să verificați nivelul de toner sau alte indicații de stare.
Puteți să verificați cantitatea de consumabile disponibile din IU la distanță. Verificarea stării aparatului

Verificarea nivelului de toner disponibil

Se recomandă să verificați nivelul de toner disponibil înainte de imprimarea unei lucrări mari pentru a determina dacă trebuie să pregătiți sau nu cartușe de toner noi.
Apăsați  (Monitor Statut)  <Consumabile/Altele> , verificați nivelul de toner disponibil.

Verificarea spațiului disponibil în recipientul de toner rezidual

Se recomandă să verificați spațiul rămas în recipientul de toner rezidual înainte de efectuarea unei lucrări mari pentru a determina dacă trebuie să pregătiți sau nu un nou recipient de toner rezidual.
Apăsați  (Monitor Statut) <Consumabile/Altele>  verificând spațiul disponibil în recipientul pentru toner rezidual.

Verificarea stării detaliate a consumabilelor

Verificați starea detaliată a consumabilelor.
Apăsați  (Monitor Statut)  <Consumabile/Altele>  <Verificaţi consumabile>.

Ecranul <Toner/Toner rezidual>

Sunt afișate opțiunile <Element> și <Denum. articol>.
A13X-01K