Actualizarea firmware-ului (distribuție)

Dacă aparatul are acces la Internet, puteți descărca cel mai recent firmware pentru aparat de la serverul de distribuție Canon. Acest lucru poate fi mai flexibil și mai comod decât cealaltă metodă de actualizare (Actualizarea firmware-ului), fiind disponibile ambele metode de actualizare, manuală și automată, care vă permit să descărcați firmware-ul la un moment specificat sau imediat ce devine disponibilă cea mai recentă versiune. Pentru efectuarea acestor operații sunt necesare privilegii de administrator.
Pregătirea pentru actualizarea firmware-ului
Faceți copii de rezervă ale datelor și setărilor aparatului, pentru cazul în care actualizarea firmware-ului nu se efectuează corespunzător.
1
Porniți IU la Distanță Pornirea instrumentului IU la distanță
2
Faceți clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanță
3
Faceți clic pe [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Efectuați un test de comunicare.
Testați dacă puteți accesa serverul de distribuție prin rețea.
1
Faceți clic pe [Display Logs/Communication Test].
2
Faceți clic pe [Communication Test]  [Yes].
Se afișează rezultatele testului de comunicare.
Dacă este afișat mesajul [Could not connect to distribution server. Check the distribution server and network.] verificați dacă este conectat cablul LAN și dacă setările rețelei sunt configurate corect. Configurarea folosind Ghidul de instalare
5
Faceți clic pe [Distributed Update]  [Confirm New Firmware].
6
Configurați setările necesare.
[Current Version]/[Applicable Firmware]
Puteți să verificați versiunile de firmware, cea existentă și cea nouă.
[Release Note]
Se afișează informații importante. Aveți grijă să citiți și să înțelegeți conținutul.
[Distribution Schedule]
Pentru a descărca firmware-ul imediat, selectați [Distribute now]. Pentru a descărca firmware-ul automat la o dată și o oră specificate, selectați [Distribute at specified date and time] și specificați data și ora în [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Puteți programa o oră cu o săptămână în avans.
[Timing to Apply]
Pentru a aplica firmware-ul automat imediat după finalizarea descărcării, selectați [Apply immediately after distribution]. Pentru a aplica firmware-ul automat la o dată și o oră specificate, selectați [Apply at specified date and time] și specificați data și ora în [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Puteți selecta și [Apply manually] pentru a aplica firmware-ul manual.
[Updated Module Only]
Selectați [On] pentru a efectua o actualizare incrementală (descărcați numai diferențele dintre versiunea curentă și cea nouă de firmware). Dacă doriți să descărcați firmware-ul integral, selectați [Off]. Rețineți că unele versiuni de firmware nu acceptă actualizarea incrementală.
[E-Mail Address]
Introduceți adresa dumneavoastră de e-mail. Serverul de distribuție va trimite starea actualizării la adresa de e-mail introdusă aici.
[Comments]
Introduceți o descriere sau o notă de adăugat la e-mail. Dacă gestionați mai multe aparate, introduceți numele dispozitivului astfel încât să puteți identifica simplu starea actualizării primite.
7
Faceți clic pe [Execute]  [OK].
Dacă se afișează ecranul cu acordul de licență, verificați informațiile și faceți clic pe [I Agree].
Dacă la pasul anterior s-a selectat [Apply immediately after distribution] sau [Apply at specified date and time], aparatul repornește automat imediat după ce firmware-ul a fost aplicat. Dacă s-a selectat [Apply manually] va trebui să aplicați manual firmware-ul descărcat. Aplicarea firmware-ului descărcat
Modificarea din nou a setărilor de actualizare distribuite poate șterge firmware-ul descărcat sau poate anula setările programate.
Anularea programului de distribuție
În ecranul afișat la pasul 5, faceți clic pe [Delete Scheduled Distribution]  [Yes].
Verificați automat dacă există firmware nou (actualizare programată)
Dacă faceți clic pe [Scheduled Update Settings]  [Edit] la pasul 5, puteți seta aparatul să acceseze periodic serverul de distribuție pentru firmware nou. Dacă este disponibil firmware nou, acesta este descărcat pentru a actualiza firmware-ul de pe aparat. Setarea actualizărilor programate

Aplicarea firmware-ului descărcat

1
Porniți IU la Distanță Pornirea instrumentului IU la distanță
2
Faceți clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanță
3
Faceți clic pe [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Faceți clic pe [Distributed Update]  [Apply Firmware]  [OK].
Aparatul repornește automat imediat după ce firmware-ul a fost aplicat.
Pentru a șterge firmware-ul
Faceți clic pe [Delete Firmware]  [OK].
Configurarea setărilor prin intermediul panoului de control
Actualizările firmware pot fi efectuate și din <Update Firmware> de pe ecranul <Acasă>, în funcție de regiune.
A13X-0E9