Comutarea aparatelor pentru sincronizare

Această secțiune descrie procedura pentru comutarea aparatelor pentru sincronizare după pornirea sincronizării setărilor personalizate.
Pentru informații despre schimbarea aparatului server, consultați manualele de instrucțiuni ale aparatului cu funcție de server.

Schimbarea unui aparat client

Urmați această procedură pentru a schimba aparatul client cu altul.
Aparat server (aparat server/client)
Aparat client
Aparat client
1
Opriți sincronizarea utilizând opțiunea [Synchronize Custom Settings] din IU la distanță a aparatului client țintă. Pornirea sincronizării setărilor
Dacă aparatul client nu poate fi operat, ștergeți aparatul client țintă din [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] din IU la distanță a aparatului client server (a aparatului server/client).
2
Configurarea sincronizării pe un nou aparat client. Pornirea sincronizării setărilor
Dacă sincronizarea nu a fost oprită corect pe un aparat client sau dacă aparatul client nu a fost șters din [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] din IU la distanță a aparatului client server (a aparatului server/client), acel aparat client va fi considerat ca fiind încă în uz.
A13X-0ER