Utilizarea ID-urilor de departamente pentru gestionarea imprimării sau scanării de la distanță prin intermediul computerului

Puteți utiliza funcția Gestionare ID-uri departamente pentru a gestiona operațiile de imprimare și de scanare de la distanță efectuate utilizând un computer (Utilizarea computerului pentru scanare (Scanare la distanță) (Windows)). Utilizați această funcție atunci când doriți să îmbunătățiți securitatea sau să monitorizați numărul de pagini care sunt imprimate.
1
Apăsați  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsați <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare ID Departamente>.
3
Selectați <Oprit> pentru funcțiile pe care doriți să le gestionați și apăsați <OK>.
Dacă este selectată opțiunea <Oprit>, trebuie introdus un ID de departament când se efectuează lucrarea corespunzătoare.
A13X-0AK