Configurarea folderelor personale

Un folder personal este un folder individual care poate fi utilizat de utilizatorul conectat cu gestionarea autentificărilor personale. Folderele partajate și serverele de fișiere pot fi specificate și utilizate ca un folder personal.
Un administrator cu privilegii de Administrator selectează metoda de specificare a folderelor personale. Utilizatorii care se conectează specifică folderele personale pe baza setării specificate de administrator.
Un folder personal este un folder partajat de următoarele ecrane.
<Scanare şi Transmitere>
<Reţea> din <Scanare şi Stocare>
<Reţea> din <Accesare fişiere stocate>
Crearea folderelor în orice locație specificată de utilizatori
Utilizatorii creează un folder personal în orice locație doresc. În acest fel, fiecare utilizator poate să trimită documente într-un folder dintr-o locație familiară.
Crearea folderelor într-un folder de reședință specificat de administrator
Pentru fiecare nume de utilizator este creat un folder în interiorul unui folder părinte (folderul de reședință) specificat de administrator. Folderele personale sunt mai ușor de gestionat, deoarece toate sunt păstrate împreună într-o singură locație. Poate fi specificat un folder partajat Windows (SMB) sau un server WebDAV.
Dacă configurați folderul de reședință pe serverul WebDAV, folderele pentru toți utilizatorii trebuie să fie pregătite în prealabil.
Crearea folderelor într-o locație specificată de server
Folderele personale sunt specificate pe baza informațiilor despre foldere înregistrate pe un server de autentificare, cum ar fi atributul homeDirectory din Active Directory din Windows. Poate fi specificat un singur un folder partajat din Windows (SMB).

Setarea modului de specificare a locației folderelor personale

1
Apăsați  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsați <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>  <Metodă specificare folder personal>.
Această setare este aceeași cu următoarea setare. Setările sunt în locații diferite, dar efectuează aceeași funcție.
 (Setări/Înregistr.) <Setări funcţie> <Stocare/Accesare fişiere> <Setări reţea> <Metodă specificare folder personal>
3
Selectați cum să se specifice locația folderelor personale.
Crearea folderelor în orice locație specificată de utilizatori
Apăsați <Înregistrare pentru fiecare utilizator>  <OK>. Fiecare utilizator poate să specifice locația folderului personal.
Crearea folderelor într-un folder de reședință specificat de administrator
1
Apăsați <Folder de bază>  <Setare>.
2
Specificați folderul de reședință și apăsați <OK>.
<Protocol>
Selectați protocolul de utilizat când se accesează folderele personale.
<Nume gazdă>
Introduceți numele de gazdă sau adresa IP a computerului pe care doriți să creați folderul de reședință.
<Rută folder>
Introduceți calea pentru folderul de reședință. De exemplu, introduceți „utilizatori\public\partajare” pentru un folder de reședință creat într-un subfolder denumit „partajare” din folderul „Public” de pe unitatea C: (cale: „C:\utilizatori\public\partajare”).
Este posibil să nu puteți să specificați calea dacă există prea multe niveluri de foldere.
3
Selectați informațiile de autentificare de utilizat, apoi apăsați <OK>.
Pentru a utiliza un nume de utilizator separat și o parolă separată pentru folderul personal, apăsați <Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.> pentru a adăuga o bifă. Eliminați bifa pentru a utiliza același nume de utilizator și aceeași parolă care au fost introduse la conectare. Dacă este adăugată o bifă la acest element, un nume de utilizator și o parolă trebuie înregistrate pentru fiecare utilizator.
Un folder este creat într-un folder de reședință, cu următoarele nume.
Dacă este adăugată o bifă la <Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.>: numele utilizatorului, specificat de un utilizator
Dacă nu este adăugată o bifă la <Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.>: numele utilizatorului, utilizat pentru conectare
Crearea folderelor într-o locație specificată de server
1
Apăsați <Utilizare server de conectare>.
2
Selectați informațiile de autentificare de utilizat, apoi apăsați <OK>.
Pentru a utiliza un nume de utilizator separat și o parolă separată pentru folderul personal, apăsați <Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.> pentru a adăuga o bifă. Eliminați bifa pentru a utiliza același nume de utilizator și aceeași parolă care au fost introduse la conectare. Dacă este adăugată o bifă la acest element, un nume de utilizator și o parolă trebuie înregistrate pentru fiecare utilizator.
Informațiile de autentificare necesare pentru accesarea unui folder personal (numele de utilizator și parola) nu pot fi preluate din Active Directory. Dacă este selectată opțiunea <Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.>, numele și parola utilizatorului pentru conectarea la aparat cu autentificare de la tastatură sunt înregistrate ca informații de autentificare pentru accesarea unui folder personal.
Este necesar să utilizați serviciul de conectare care acceptă această funcție. Pentru mai multe informații, consultați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
Dacă utilizați Autentificare utilizator, configurați un folder în „homeDir”, care este un atribut de utilizator din Active Directory, utilizând formatul „\\nume gazdă\cale folder”.
Înregistrarea unui folder personal și a informațiilor de autentificare pentru fiecare utilizator
Dacă opțiunea <Metodă specificare folder personal> este setată la <Înregistrare pentru fiecare utilizator>, înregistrați unul din următoarele ca folder personal pentru fiecare utilizator. Setările înregistrate sunt aceleași și este înregistrat același folder personal, indiferent unde este configurată setarea.
<Scanare şi Transmitere> <Înregistrare/Editare info. pentru fiecare utilizator> <Folder Personal>
<Scanare şi Stocare> <Reţea>  <Înregistrare/Editare info. pentru fiecare utilizator> <Folder Personal>
<Accesare fişiere stocate> <Reţea> <Înregistrare/Editare info. pentru fiecare utilizator> <Folder Personal>
A13X-0AL