Conectarea directă

Chiar și într-un mediu fără router LAN wireless, puteți să vă conectați dispozitivul mobil la aparat prin „Mod punct de acces” sau „Wi-Fi Direct”, opțiuni care activează conexiunile între dispozitiv și aparat, fără cerința de a configura setări complicate. 

Pregătirea pentru conectare directă

Stabiliți o conexiune utilizând Modul punct de acces în ordinea următoare.
Verificați setările de rețea ale aparatului.
Apăsați  (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări TCP/IP>  <Setări IPv4>  setați <Folosiţi IPv4> pe <Pornit>.
Pregătiți dispozitivul mobil.
Configurați dispozitivul mobil pentru a permite conexiunea Wi-Fi.
Pregătiți aparatul pentru conectare.
Apăsați  (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>  setați <Fol. conexiune directă> pe <Pornit>.
Apăsați  (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe> <Reţea> <Setări conexiune directă> selectați tipul de conexiune directă de utilizat în <Tip conexiune directă>.
Apăsați <Portal mobil> (Ecranul <Acasă> <Conexiune directă>  <Activare>.
Dacă s-a selectat <Reţea fără fir> sau <Reţea cu fir + Reţea fără fir> în <Selectare Interfaţă>, opțiunea <Wi-Fi Direct> nu poate fi utilizată în <Tip conexiune directă>. <Selectare Interfaţă>
Dacă opțiunea <Activare/Dezactivare auto Conexiune Directă la Conectare/Deconectare> este setată la <Pornit> în <Setări SSID Personal şi Cheie reţea>, conexiunile directe sunt posibile atunci când vă conectați fără să apăsați <Portal mobil> <Conexiune directă> <Activare>. <Setări SSID Personal şi Cheie reţea>
Pentru detalii despre utilizarea Canon PRINT Business, consultați manualele aferente. (https://global.canon/gomp/)
Dacă în partea superioară a afișajului panoului tactil este afișat mesajul <Nu se poate utiliza cu setările actuale. Contactaţi admin. de sistem.> și nu se poate apăsa pe <Activare>, confirmați că opțiunea <Fol. conexiune directă> este setată la <Pornit>. Dacă opțiunea <Fol. conexiune directă> este setată la <Pornit> dar nu se poate apăsa pe <Activare>, schimbați adresa IP din <Setări adresă IP pentru Conexiune directă>.
<Fol. conexiune directă>
<Setări adresă IP pentru Conexiune directă>
Când utilizați Modul punct de acces, dacă aparatul este pornit cu opțiunea <Menţineţi Activat dacă se specifică SSID/Cheie reţea> setată la <Pornit>, conexiunile directe sunt posibile fără a apăsa pe <Portal mobil>  <Activare>. <Menţineţi Activat dacă se specifică SSID/Cheie reţea>

Conectarea directă (Modul punct de acces)

Stabilirea conexiunii dintre aparat și dispozitivul mobil poate să dureze un timp.

Conectarea manuală

1
Având aparatul ca destinație a conexiunii, configurați setările LAN wireless de la dispozitivul mobil, utilizând informațiile referitoare la SSID și la cheia de rețea care sunt afișate pe afișajul panoului tactil al aparatului.
2
După finalizarea operațiilor dorite, apăsați <Deconectare>.

Conectarea cu un cod QR

Pentru Canon PRINT Business
1
Porniți Canon PRINT Business pe dispozitivul mobil.
2
Citiți codul QR de pe afișajul panoului tactil al aparatului.
3
După finalizarea operațiilor dorite, apăsați <Deconectare>.
Dacă nu puteți să citiți codul QR, actualizați Canon PRINT Business la cea mai recentă versiune.
Pentru dispozitive care utilizează iOS (iOS11 sau o versiune ulterioară)
1
Porniți aplicația de cameră standard de pe dispozitivul iOS.
2
Citiți codul QR de pe afișajul panoului tactil al aparatului.
3
După finalizarea operațiilor dorite, apăsați <Deconectare>.
Pentru a verifica dispozitivele mobile conectate, apăsați <Info disp. mobil> de pe ecranul <Conexiune directă>.
Puteți să activați conexiunea asociată cu utilizatorii conectați prin setarea opțiunii <Fol. SSID şi cheile de reţea personale> pe <Pornit> din <Setări mod Access Point>. <Setări mod Access Point>
La conectarea prin conexiune directă, este posibil să nu vă puteți conecta la Internet în funcție de dispozitivul mobil pe care îl utilizați.
Dacă nu se stabilește conexiunea wireless de la dispozitivul mobil în decurs de 5 minute în timp ce se afișează SSID sau cheia de rețea, starea de așteptare a conexiunii se termină.
Dacă starea fără transmitere de date între un dispozitiv mobil și aparat continuă în timpul comunicării prin conexiune directă, este posibil ca această comunicare să se termine.
Economisirea de energie din modul hibernare se reduce la conectarea prin conexiune directă.
La finalizarea operațiunii dorite, asigurați-vă că închideți conexiunea dintre aparat și dispozitivul mobil. Dacă acestea rămân conectate, economisirea energiei în modul hibernare se reduce.
Dacă utilizați conexiunea directă, nu setați manual adresa IP pe dispozitivul mobil. Dacă faceți acest lucru, este posibil să împiedicați comunicarea corespunzătoare după utilizarea conexiunii directe.

Conectarea directă (Wi-Fi Direct)

Conectarea la aparat de la un dispozitiv mobil

1
Porniți o conexiune directă de la dispozitivul mobil.
Deschideți ecranul Wi-Fi Direct din ecranul de setare Wi-Fi al dispozitivului mobil și atingeți aparatul din lista de dispozitive Wi-Fi Direct care au fost detectate.
Pe ecranul panoului tactil al aparatului este afișat un mesaj prin care se indică faptul că de la dispozitivul mobil a fost primită o solicitare de conectare.
2
Apăsați <Da> pe ecranul panoului tactil al aparatului.
Este pornită o conexiune între aparat și dispozitivul mobil.
3
După finalizarea operațiilor dorite, apăsați <Deconectare>.

Conectarea la un dispozitiv mobil de la aparat

1
În lista afișată pe panoul tactil, apăsați numele dispozitivului la care să vă conectați direct, apoi apăsați <Conectare>.
Este afișat un ecran pentru a selecta dacă este permisă o conexiune la dispozitivul mobil.
2
Atingeți [Da] pe ecranul dispozitivului mobil.
Este pornită o conexiune între aparat și dispozitivul mobil.
3
După finalizarea operațiilor dorite, apăsați <Deconectare>.
Pentru a verifica dispozitivele mobile conectate, apăsați <Info disp. mobil> de pe ecranul <Conexiune directă>.
La conectarea prin conexiune directă, este posibil să nu vă puteți conecta la Internet în funcție de dispozitivul mobil pe care îl utilizați.
Starea de așteptare a conexiunii se încheie dacă de la dispozitivul mobil nu este efectuată o conexiune wireless în interval de cinci minute de la afișarea numelui dispozitivului.
Dacă starea fără transmitere de date între un dispozitiv mobil și aparat continuă în timpul comunicării prin conexiune directă, este posibil ca această comunicare să se termine.
Economisirea de energie din modul hibernare se reduce la conectarea prin conexiune directă.
La finalizarea operațiunii dorite, asigurați-vă că închideți conexiunea dintre aparat și dispozitivul mobil. Dacă acestea rămân conectate, economisirea energiei în modul hibernare se reduce.
Dacă utilizați conexiunea directă, nu setați manual adresa IP pe dispozitivul mobil. Dacă faceți acest lucru, este posibil să împiedicați comunicarea corespunzătoare după utilizarea conexiunii directe.
A13X-09J