Ajustarea densității

Puteți scana originalele mai clar reglând manual densitatea în funcție de conținutul originalului. De exemplu, creșterea densității vă permite să citiți ușor caracterele neclare scrise cu creionul.
1
Așezați documentul original. Așezarea originalelor
2
Apăsați <Scanare şi Transmitere>. Ecranul <Acasă>
3
Specificați destinația pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare. Ecranul Caracteristici de bază pentru scanare
4
Apăsați <Opţiuni>  <Densitate>.
5
Reglați densitatea și apăsați <OK>.
Apăsați  pentru a micșora densitatea. Apăsați  pentru a mări densitatea.
Pentru a regla densitatea fundalului
Puteți trimite/stoca documente precum ziare sau documente cu fundal colorat în mod clar. Apăsați <Auto> pentru a regla automat densitatea fundalului.
Apăsați <Reglare> pentru a regla manual densitatea fundalului și pentru a regla densitatea de fundal a fiecărei culori în <Reglaţi fiec. culoare>.
6
Apăsați <Închide>.
7
Apăsați  (Start).
Originalele sunt scanate și începe trimiterea/salvarea.
A13X-086