Ecranul Caracteristici de bază pentru scanare

Apăsând <Scanare şi Transmitere> (Ecranul <Acasă>) se afișează ecranul Caracteristici de bază pentru scanare.

<Agenda>

Vă permite să specificați o destinație de trimitere și un loc de salvare înregistrat în agendă.

<Rapid>

Vă permite să specificați o destinație de trimitere și un loc de salvare înregistrat în butoane rapide.

<Destinaţie Nouă>

Vă permite să specificați manual destinațiile care nu sunt înregistrate în agendă sau în butoanele rapide.

<Setări anterioare>

Apăsați pentru a prelua setările specificate anterior. Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale

<Ajutor>

Apăsați pentru a afișa codul QR și a accesa pagina <Scanare şi Transmitere> din Ghidul utilizatorului.

Apăsați această pictogramă pentru a înregistra setările curente în <Setări Favorite> din  și pentru a modifica butonul afișat în .
Gestionarea aparatului
Personalizarea ecranului Caracteristici de bază

<Setări Favorite>

Înregistrați aici în prealabil setările de scanare utilizate frecvent, pentru a le prelua cu ușurință la nevoie. Gestionarea aparatului

Starea curentă a setărilor și butoanele de setare

Afișează starea setării, cum ar fi rezoluția și formatele de fișiere. Aveți grijă să verificați setările pentru a scana corespunzător. Pentru a modifica setările, apăsați butonul dorit. Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale

Butoane de setare a funcțiilor

Afișează butoanele utilizate cel mai frecvent din <Opţiuni>. De asemenea, puteți să apăsați  pentru a determina ce butoane să fie afișate.
Dacă butonul pentru funcția pe care doriți să o utilizați nu este afișat, apăsați <Opţiuni> și selectați butonul dorit. Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale

<Opţiuni>

Afișează toate butoanele de setare a funcțiilor. Pentru comoditate, puteți să afișați butoanele de setare a funcțiilor utilizate frecvent, în .

<Cc Bcc>

Vă permite să specificați destinații de e-mail precum Cc sau Bcc. Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale

<Şterg. Dest.>

Vă permite să ștergeți destinația specificată.

<Detalii>

Vă permite să verificați informațiile detaliate despre destinația specificată.

<Specificaţi destinaţii>

Afișează metodele pentru specificarea destinațiilor sau o listă de destinații specificate.

<Transmite către mine>

Vă permite să specificați direct propria adresă de e-mail. Acest buton este disponibil numai când sunteți conectat la aparat cu gestionarea autentificărilor personale. Gestionarea utilizatorilor

<Portal mobil>

Vă permite să specificați o destinație din agenda unui dispozitiv mobil.
Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale

<Folder Personal>

Vă permite să specificați folderul personal înregistrat ca loc de salvare. Acest buton este disponibil numai când sunteți conectat la aparat cu gestionarea autentificărilor personale.
Configurarea folderelor personale
Gestionarea utilizatorilor
Puteți să selectați dacă să ascundeți Agenda și butoanele rapide pentru a restricționa utilizarea Agendei. <Restricţ. Fol. Agendă>
Unele funcții nu pot fi utilizate în combinație una cu alta. Butoanele care nu pot fi selectate sunt afișate în gri deschis.
Numărul total de destinații specificate este afișat în partea din dreapta-sus a ecranului.
A13X-081