<Setări ieşire hârtie>

Specificați setările de ieșire a hârtiei comune tuturor funcțiilor.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Job Separator Between Jobs>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări ieşire hârtie>
Această opțiune vă permite să introduceți hârtia specificată la pornirea fiecărei lucrări când sunt imprimate consecutiv mai multe lucrări.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Separator lucrare între lucrări>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Modificare> (selectați o sursă de hârtie)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări ieşire hârtie>
Această opțiune vă permite să introduceți hârtia specificată, fiecare număr de seturi de copii pentru a împărți seturile. Dacă setați această opțiune, hârtia este introdusă când se imprimă cu <Sortare (Ordinea pg.)>, <Decalaj>, sau <Capsare>.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Separator lucrări între copii>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Copii> (de la 1 la 10 la 9999)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Modificare> (selectați o sursă de hârtie)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Dacă utilizați modul Grup (Aceleași pagini), nu puteți să inserați foi de separare a lucrărilor între seturile de copii.
A13X-0H8