<Copiere>

Specificați setările pentru funcția de copiere.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Înregistrare/Editare Setări Favorite>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Copiere>
Puteți înregistra la un singur buton o combinație de setări utilizate frecvent cînd copiați. De asemenea, puteți atribui butonului un nume. Înregistrarea unei combinații de funcții utilizate frecvent
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare/Editare setări favorite>
<M1> la <M9>:<Înregistrare>, <Redenumire>, <Şterge>, <Verificare conţinut>
Da
Da
Nu
C
Setări Favorite

<Afişaţi confirmare pentru setări art. favorite>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Copiere>
Puteți să selectați dacă se afișează un ecran de confirmare când se preiau „Setări Favorite”.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Afişaţi confirmare pentru setări art. favorite>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information

<Modificare setări implicite>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Copiere>
Puteți să modificați setările înregistrate ca implicite pentru funcția <Copiere>. Personalizarea ecranului Caracteristici de bază
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Modificare setări implicite>
<Înregistrare>, <Iniţializare>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Copiere>
Puteți înregistra/schimba moduri în tastele de comandă rapidă pe ecranul Caracteristici de bază pentru copiere. Această caracteristică este utilă când doriți să înregistrați funcții frecvent utilizate din <Opţiuni> și <Setări Favorite>. Personalizarea ecranului Caracteristici de bază
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare comenzi rapide opţiuni>
Comandă rapidă 1: Fiecare mod, <Orientare conţinut orig.>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Comandă rapidă 2: Fiecare mod, <2-Feţe>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Comandă rapidă 3: Fiecare mod, <Densitate>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Comandă rapidă 4: Fiecare mod, <Copiere card ID>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Comandă rapidă 5: Fiecare mod, <Setări Favorite>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings

<Sortare automată>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Copiere>
Dacă această setare este setată la <Pornit>, aparatul poate comuta automat la <Sortare (Ordinea pg.)> pentru modul de finisare când originalele sunt plasate în alimentator. Acest lucru este util când se fac mai multe seturi de copii, fiindcă nu trebuie să țineți minte să selectați modul Finisare.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Sortare automată>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
B
Settings/Registration Basic Information

<Reglaje Selectare Culoare pentru Copiere>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Copiere>
Puteți să restricționați utilizarea modului color în <Selectare Culoare> când copiați.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Reglaje Selectare Culoare pentru Copiere>
<Folosiţi Auto (Color/Alb-Negru)>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi Policrom>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi Monocrom>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi Două culori>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Separator lucrare între grupuri>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Copiere>
Când copiați două copii sau mai multe cu <Grup (Aceleaşi pagini)> din <Finisare>, puteți introduce foi între fiecare dintre grupurile de pagini. Dacă selectați <Pornit>, selectați o sursă de hârtie.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Separator lucrare între grupuri>
<Pornit>, <Oprit>
<Modificare> (Selectare sursă hârtie)
Da
Da
Nu
B
Settings/Registration Basic Information
A13X-0HH