<Setări Accesare fişiere stocate>

Specificați setările comune utilizate la utilizarea fișierelor stocate.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Înregistrare/Editare Setări Favorite>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări Comune>  <Setări Accesare fişiere stocate>
Puteți înregistra setările utilizate frecvent într-un buton al aparatului pentru a fi utilizate ulterior când imprimați. De asemenea, puteți să asociați un nume preferat unui buton și să verificați setările înregistrate. Înregistrarea unei combinații de funcții utilizate frecvent
La înregistrarea setărilor
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare/Editare setări favorite>
<Înregistrare>, <Redenumire>, <Şterge>, <Verificare conţinut> (<M1> - <M9>)
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings

<Modificare setări implicite>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări Comune>  <Setări Accesare fişiere stocate>
Puteți să modificați setările înregistrate ca implicite pentru funcția <Accesare fişiere stocate>.
La înregistrarea setărilor
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Modificare setări implicite>
<Înregistrare>, <Iniţializare>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
A13X-0JK