<Gestionaţi setările personale>

Specificați preferințele (Setări personale) pentru fiecare utilizator.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Permite fol. setărilor personale>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>  <Gestionaţi setările personale>
Selectați dacă permiteți utilizatorilor care sunt conectați la aparat să utilizeze funcția de personalizare, cum ar fi limba de afișare, setările de accesibilitate și ecranul pentru afișare după pornire/restaurare.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Permite fol. setărilor personale>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information

<Acţiune când nr. maxim de utilizatori este depăşit>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>  <Gestionaţi setările personale>
Selectați modul în care aparatul procesează setările personale pentru utilizatori sau grupuri (informații despre setarea utilizatorului) atunci când numărul pentru care aparatul poate salva diverse setări depășește limita.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Acţiune când nr. maxim de utilizatori este depăşit>
<Stergere setări vechi utilizator>, <Anulează setările Utilizator nou>
Nu
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
Pentru informații cu privire la datele șterse când se specifică <Stergere setări vechi utilizator>, consultați Lista articolelor care pot fi personalizate.
Pentru a șterge complet datele manual în loc să le ștergeți automat, urmați procedura descrisă în Ștergerea informațiilor de setare pentru utilizatori.
Pentru informații despre limita setărilor personale ale utilizatorului sau grupului (informații despre setarea utilizatorului) pe care aparatul le poate salva, consultați Specificații de sistem.

<Fol. ecran predefinit după Pornire/Restabilire>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>  <Gestionaţi setările personale>
Selectați dacă doriți să permiteți fiecărui utilizator să seteze ecranul afișat la pornire/restaurare.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Fol. ecran predefinit după Pornire/Restabilire>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information

<Setări Gestionare Acasă pentru Folosire Personală>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>  <Gestionaţi setările personale>
Specificați dacă este posibilă înregistrarea și editarea butoanelor personale în ecranul <Acasă>.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări Gestionare Acasă pentru Folosire Personală>
<Permite Înregistrare/Editare a Butoanelor Personale>: <Pornit>, <Oprit>
<Permite fol. Mutare butoane când personalizaţi pt. Fol. personală>: <Pornit>, <Oprit>
<Permite fol. Setări dispunere ecran Acasă când personalizaţi pt. Fol. personală>: <Pornit>, <Oprit>
<Permite fol. Setări fundal când personalizaţi pt. Fol. personală>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
A13X-0K4