<Reţea fără fir>

Specificați setările de LAN wireless.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Setări reţea fără fir>

 (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe>  <Reţea>  <Reţea fără fir>
Specificați setările de LAN wireless. Conectarea la o rețea LAN wireless
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Mod WPS Apăsare buton>
<Mod WPS Cod PIN>
<Altele (Setare manuală)>
<Selectare punct de acces>
Selectați punctul de acces și tipul de securitate din listă
Nu
Da
Nu
Nu
-
Autentificare WEP: Introduceţi cheia reţelei (WEP) (<Cheie WEP>: Introduceți cheia WEP)
Nu
Da
Nu
Nu
-
Criptare WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE: Introduceţi cheia reţelei (PSK) (<PSK>: Introduceți expresia de acces WPA/WPA2-PSK)
Nu
Da
Nu
Nu
-
<Introducere manuală>
<SSID>: Introduceți SSID
Nu
Da
Nu
Nu
-
<Setări securitate>: <Niciunul>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
Nu
Da
Nu
Nu
-
<Setări securitate> (<WEP>)
<Autentif. IEEE 802.11> (<Open System>, <Cheie partajată>), <Cheie WEP 1>, <Cheie WEP 2>, <Cheie WEP 3>, <Cheie WEP 4>
<Setări securitate>
<Metodă criptare> (<Auto>, <AES-CCMP>), <Cheie Criptare>
Nu
Da
Nu
Nu
-

<Informaţii reţea fără fir>

 (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe>  <Reţea>  <Reţea fără fir>
Afișează informațiile de setare a rețelei LAN wireless. Verificarea setărilor și a informațiilor rețelei LAN wireless
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Informaţii reţea fără fir>
<Afişaţi tot>
Nu
Da
Da
Nu
-
<Detalii>
Nu
Da
Da
Nu
-

<Mod econom. energie>

 (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe>  <Reţea>  <Reţea fără fir>
Specificați dacă setați aparatul la modul de economisire a energiei periodic, în funcție de semnalele transmise de un router LAN wireless. Conectarea la o rețea LAN wireless
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Mod economisire energie>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A13X-0FJ