<Setări hârtie>

Specificați setările pentru hârtia folosită.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Setări hârtie>

 (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe> <Setări hârtie>
Puteți să înregistrați dimensiunea și tipul de hârtie pentru fiecare sursă de hârtie. Această setare vă permite să obțineți rezultatele de imprimare adecvate. Specificarea formatului și a tipului de hârtie în sertarul pentru hârtie
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări hârtie>
Sursă hârtie
<Set.>:
<Setări hârtie: Format hârtie>
<A4>, <A5>, <A5R>, <A6>, <B5>, <B6>, <16K>
<Format Personalizat>, <Fmat ţoli>
<Setări hârtie: Tip hârtie>
<Subţire (60 g/m2)>, <Simplă 1 (61-74 g/m2)>, <Simplă 2 (75-90 g/m2)>, <Simplă 3 (91-105 g/m2)>, <Grea 1 (106-119 g/m2)>, <Grea 2 (120-128 g/m2)>, <Grea 3 (129-163 g/m2)>, <Color (61-74 g/m2)>, <Reciclată 1 (61-74 g/m2)>, <Reciclată 2 (75-90 g/m2)>, <Etichete>, <Hârtie cu antet 3 (91-105 g/m2)>,
 <Setări detaliate>
Da
Da
Da*1
B*2
Settings/Registration Basic Information
*1 <Format Personalizat> nu se poate seta din IU la distanță.
*2 <Format Pers.> nu se poate importa cu funcția Import total.
Dacă ați schimbat dimensiunea sau tipul de hârtie încărcată în sursa de hârtie, asigurați-vă că modificați și această setare.

<Setări gestionare tipuri hârtie>

 (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe> <Setări hârtie>
Puteți înregistra/edita diverse tipuri de hârtie personalizată (tipuri de hârtie definite de utilizator), pe lângă tipurile implicite înregistrate în aparat. Setări gestionare tipuri hârtie
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări gestionare tipuri hârtie>
<Detalii/Editare>
<Nume>, <Categoria>, <Greutate de bază>, <Finisare>, <Tip>, <Color>, <Utilizare ca Hârtie Şablon>, <Mod Mediu umed>, <Mod preven. lipire hârtie ieşire>, <Red. defect img. de la praf hâr.>, <Reg. trans. hârtie în tava univ.>, <Reduc. ondulaţii hârtie subţire>, <Reduc. cute hârtie subţ./simplă>, <Reducere cute plicuri>
<Duplicare>, <Şterge>
Da
Nu
Da
C*1
Paper Type Management Settings
*1 Opțiunea <Utilizare ca Hârtie Şablon> este categorisită drept „A”.

<Înregistrare Hârtie Preferată (Tava universală)>

 (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe> <Setări hârtie>
Puteți specifica cu ușurință setările de hârtie prin înregistrarea hârtiei frecvent utilizate în tava universală dintr-un buton. Opțiunea „Hârtie Preferată” poate fi reapelată cu ușurință din ecranul afișat când este încărcată hârtia. Înregistrarea formatului și a tipului de hârtie utilizat frecvent cu tava universală
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare Hârtie Preferată (Tava universală)>
<P1> până la <P30>:
<Înreg./Editare>, <Redenumire>, <Şterge>
Da
Da
Nu
B
Settings/Registration Basic Information

<Setări implicite tava universală>

 (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe> <Setări hârtie>
Puteți seta metoda de selectare a hârtiei de utilizat în tava universală. Dacă utilizați întotdeauna aceeași dimensiune/tip de hârtie în tava universală, este convenabil să înregistrați hârtia în <Foloseşte Presetat>. Stabilirea formatului și a tipului de hârtie de utilizat cu tava universală
Dacă utilizați diferite tipuri de hârtie în tava universală, selectați <Specificaţi Mereu>. Dacă utilizați frecvent mai multe tipuri de hârtie, puteți elimina procedura de selectare a tipului de hârtie prin înregistrarea în avans a tipurilor de hârtie. Înregistrarea formatului și a tipului de hârtie utilizat frecvent cu tava universală
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări implicite tava universală>
<Foloseşte Presetat> (<Înregistrare>)
<Specificaţi Mereu> (<Standard>, <Hârtie Preferată>)
Da
Da
Nu
B
Settings/Registration Basic Information
Când sunt îndeplinite următoarele condiții, puteți să apăsați <Modif. Temp. Hrt.în Tava univ.> pe ecranul de selectare a hârtiei de la <Copiere> și <Accesare fişiere stocate> pentru a modifica dimensiunea/tipul hârtiei de încărcat din tava universală:
Dacă hârtia este încărcată în tava universală
Dacă această setare este setată la <Foloseşte Presetat>
Dacă opțiunea <Priorit. Setări driver imprim. pt. lucrări cu tava univ.> este setată la <Pornit>

<Înregistrare format Personalizat>

 (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe> <Setări hârtie>
Puteți înregistra formatele libere de hârtie utilizate frecvent. Dimensiunile de hârtie înregistrate aici sunt afișate pe ecranul de selectare a dimensiunii de hârtie pentru sertarul pentru hârtie și pentru tava universală. Înregistrarea unui format liber de hârtie (format personalizat)
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare format Personalizat>
<S1> până la <S4>:
<Înreg./Editare>, <Şterge>, <Redenumire>
Da
Da
Nu
B
Settings/Registration Basic Information
A13X-0F3