Setarea unei adrese IPv6

Tipurile de adrese IPv6 sunt următoarele. Înregistrați-vă dacă este necesar. Pot fi înregistrate până la patru adrese fără nume de țară. Efectuați un test de conexiune, după cum este necesar.
Tip
Explicație
Adresa locală a legăturii
Adresele care pot fi utilizate doar în aceeași legătură și care sunt create automat fără a seta nimic. Nu pot fi utilizate în afara zonei de acoperire a routerului.
Adresa fără nume de țară
Adresele care sunt create automat pe baza prefixului notificat de un router și a adresei MAC a aparatului, chiar și într-un mediu fără server DHCP.
Adresă manuală
Adresele care sunt introduse manual. Lungimea prefixului și o adresă implicită a routerului sunt specificate.
Adresa cu nume de țară
Adrese care sunt achiziționate de la serverul DHCP.

Setarea unei adrese IPv6

1
Apăsați  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsați <Preferinţe>  <Reţea>   <Setări TCP/IP>  <Setări IPv6>.
3
Apăsați <Folosiţi IPv6>  <Pornit>   <OK> pentru a activa setările IPv6.
4
Setați o adresă IP.
Setați o adresă IPv6 în funcție de mediul și scopurile dumneavoastră.
Setarea unei adrese fără stare definită
1
Apăsați <Setări adresă fără ţară>.
2
Apăsați <Pornit>  <OK>.
Setarea unei adrese manuale
1
Apăsați <Setări adresa manuală>.
2
Apăsați <Pornit> în <Folosiţi adresa manuală> și efectuați setările necesare.
 <Folosiţi adresa manuală>
Apăsați <Pornit>.
 <Adresa manuală>
Apăsați butonul <Adresa manuală> și introduceți o adresă. Următoarele adrese nu pot fi utilizate.
Adresele care încep cu „ff” (adresă de difuzare multiplă)
Adresele care conțin numai „0”
Adrese compatibile IPv4 (adrese IPv6 în care cei 96 de biți superiori sunt „0” cu o adresă IPv4 conținută în cei 32 de biți inferiori)
Adrese mapate IPv4 (adrese IPv6 în care cei 96 de biți superiori sunt „0:0:0:0:ffff:” cu o adresă IPv4 conținută în cei 32 de biți inferiori)
 <Lungime prefix>
Lungimea secțiunii de adresă de rețea poate fi modificată.
 <Adresă ruter implicită>
Apăsați <Adresă ruter implicită> și introduceți o adresă. Următoarele adrese nu pot fi utilizate.
Adresele care încep cu „ff” (adresă de difuzare multiplă).
Adresele care conțin numai „0”
Dacă nu specificați o adresă, lăsați coloana necompletată.
Setarea unei adrese cu nume de țară
1
Apăsați <Folosiţi DHCPv6>.
2
Apăsați <Pornit>  <OK>.
Apăsați <Pornit> pentru <Recepţionaţi doar Prefix Adresă cu ţară> pentru a prelua doar prima jumătate a adresei cu nume de țară de pe serverul DHCP utilizând DHCPv6. <Recepţionaţi doar Prefix Adresă cu ţară>
5
Apăsați  (Setări/Înregistr.) <Da>.

Efectuarea unui test de conexiune pentru o adresă IPv6

Când aparatul este conectat corect, ecranul de conectare la UI la distanță poate fi afișat de la un computer (Pornirea instrumentului IU la distanță). Dacă nu aveți un computer pentru a verifica, confirmați dacă ați finalizat o conexiune corectă urmând etapele.
 (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări TCP/IP>  <Setări IPv6>  <Comandă PING>  Introduceți adresa oricărui alt dispozitiv care este utilizat sau numele de gazdă  <Start>
Când aparatul este conectat corect, se afișează mesajul <Răspuns de la gazdă.>.
Chiar dacă adresele IP sunt setate corespunzător, dacă aparatul este conectat la un hub de comutare, este posibil ca aparatul să nu fie conectat la rețea. În acest caz, întârziați momentul pornirii comunicării aparatului și încercați să efectuați o conexiune din nou. Setarea timpului de așteptare pentru conectarea la o rețea
A13X-033