Înregistrarea serverului LDAP

În mediile în care se utilizează un server LDAP, numerele de fax și adresele de e-mail pot fi căutate, specificate ca destinații de la aparat și înregistrate în agenda aparatului.
Se pot înregistra până la cinci servere LDAP.
1
Apăsați  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsați <Setare Destinaţie>  <Înregistrare server LDAP>.
3
Înregistrați serverul LDAP.
1
Apăsați <Înregistrare>.
2
Introduceți informațiile necesare.
<Nume server>
Introduceți un nume pentru serverul LDAP.
<Adresă server>
Introduceți adresa IP sau numele gazdă al serverului LDAP utilizând caractere alfanumerice (Exemplu: „ldap.exemplu.com”).
<Adresă server> și DNS
Pentru a preveni erorile, acordați atenție celor ce urmează când se efectuează o căutare de destinație de la aparat către serverul LDAP.
Când introduceți adresa IP, verificați dacă serverul DNS utilizabil acceptă doar căutarea înainte. Când serverul DNS acceptă doar căutarea înainte, apăsați <Nu utilizaţi> sau <Foloseşte> în <Informaţii autentificare> din etapa 4. Când selectați <Foloseşte(Aut. de securitate)>, confirmați că serverul DNS acceptă căutarea inversă.
<Poziţie încep. căutare>
Specificați unde să începeți căutarea în arborele de directoare ale serverului LDAP.
Pentru LDAPv3, puteți ignora setarea, deoarece aparatul preia automat setarea serverului. Pentru LDAPv2, specificați întotdeauna punctul.
Introducerea formatului pentru <Poziţie încep. căutare>
Când utilizați Windows Server, introduceți numele de domeniu pentru Active Directory în unități de șiruri împărțite de un punct „.”. Adăugați „DC =” pentru fiecare unitate și separați-le cu virgule „,”.
Exemplu: Dacă numele domeniului este „john.exemplu.com”, introduceți „DC=john,DC=exemplu,DC=com”.
Când utilizați Lotus Notes Domino, introduceți numele de identificare (dn) al arborelui directorului precum „cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o =canon”.
3
Apăsați <Următorul>.
4
Introduceți informațiile necesare.
<Foloseşte TLS>
Pentru a codifica comunicarea către/de la serverul LDAP utilizând TLS, apăsați <Pornit>.
<Număr port>
Introduceți numărul de port utilizat la comunicarea către/de la serverul LDAP.
<Temporizare Căutare>
Precizați în secunde cât timp poate continua căutarea.
<Max de adrese de căutat>
Precizați câte destinații pot fi căutate.
5
Apăsați <Următorul>.
4
Setați informațiile de identificare.
Specificați metodele de autentificare în funcție de setările serverului LDAP.
Puteți verifica conexiunea apăsând <Verificaţi Conexiunea> după specificarea setărilor.
Când autentificați utilizând informații de conectare
Introduceți numele de utilizator și parola utilizate ca informații de autentificare.
Când autentificați utilizând date codificate
Autentificarea se poate face mai sigur prin codificarea schimbului de date. Când această măsură este folosită, informațiile despre versiunea LDAP și codul de caractere sunt setate la <ver.3(UTF-8)>. Ora aparatului și a serverului LDAP trebuie să fie sincronizate.
Când autentificați anonim fără a utiliza informații de conectare
A13X-03C