<Setare Destinaţie>

Specificați setările pentru înregistrarea destinației și a agendei.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Liste cu adrese>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți imprima o listă de destinații înregistrate în agendă sau butoane rapide. Imprimarea unei liste de setări
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Liste cu adrese>
<Listă adrese 1> la <Listă adrese 10>, <Rapid>, <Liste adrese pt. Admin.>, <Tipărire listă>
Da
Da
Da
Nu
-
Chiar dacă setați <Gestionare numere de acces agendă> la <Pornit>, sunt imprimate toate destinațiile inclusiv cele stocate cu numere de acces.

<Înregistrare destinaţii>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți înregistra destinații în agenda aparatului. Înregistrarea destinațiilor în Agendă
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare destinaţii>
<Înregistrare dest. nouă>, <Detalii/Editare>, <Şterge>, <Căutare după nume>
Da
Da
Da*1
C
Address Book
*1 <Server de căutat:>: Nu

<Redenumire listă cu adrese>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți redenumi fiecare listă de adrese.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Redenumire listă cu adrese>
<Listă adrese 1> la <Listă adrese 10>, <Redenumire>
Da
Da
Da
C
Address Book

<Modificaţi afişajul implicit al listei de adrese>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți specifica lista de adrese afișată când apăsați <Agenda> pe ecranul Funcții de bază din opțiunile <Fax> sau <Scanare şi Transmitere>.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Modificaţi afişajul implicit al listei de adrese>
<Toate list.cu adr>, <Listă adrese pers.>, numele listei de adrese a unui grup de utilizatori, <Listă adrese 1> la <Listă adrese 10>, <Rapid>, <Liste adrese pt. Admin.>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information

<Înregistrare butoane rapide>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți înregistra destinații în butoanele rapide ale aparatului. Înregistrarea unei destinații într-un buton rapid
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare butoane rapide>
<001> la <200>, <Înregistrare/Editare>, <Şterge>
Da
Da
Da
C
Address Book

<Modificaţi afişajul implicit al agendei>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți specifica tipul agendei de afișat când apăsați <Agenda> pe ecranul Caracteristici de bază pentru Fax Basic Features sau pe ecranul Caracteristici de bază pentru Scanare şi Transmitere.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Modificaţi afişajul implicit al agendei>
<Local>, <Server LDAP>, <La distanţă>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information

<PIN agendă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți seta un PIN pentru agendă. Restricționarea utilizării Agendei
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<PIN agendă>
<Setare>:
<PIN>: Introduceți PIN-ul (maxim 7 cifre)
<Confirmare>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Gestionare numere de acces agendă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți selecta dacă permiteți utilizatorilor să seteze un număr de acces pentru o destinație atunci când se înregistrează în agendă. Restricționarea utilizării Agendei
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Gestionare numere de acces agendă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Includere parolă la export agendă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Dacă setați această setare la <Pornit>, puteți selecta dacă doriți să includeți parolele înregistrate pentru destinații atunci când exportați agenda utilizând IU distanță.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Includere parolă la export agendă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Puteți seta dacă doriți să exportați următoarele parole:
Parola pentru transmisia subadresei setată în destinațiile de fax
Parola de autentificare setată pentru destinațiile serverului de fișiere

<Înregistrare server LDAP>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți specifica setările unui server LDAP, cum ar fi numele serverului și adresa serverului, pe care le utilizați atunci când căutați sau înregistrați destinații. Înregistrarea serverului LDAP
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare server LDAP>
<Înregistrare>, <Detalii/Editare>, <Şterge>, <Tipărire listă>
Da
Da
Da
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Şterge>, <Tipărire listă>: Nu

<Căutare Auto Când se Foloseşte Server LDAP>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Dacă setați această setare la <Pornit>, puteți începe imediat căutările când accesați un server LDAP din panoul de control al aparatului.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Căutare Auto Când se Foloseşte Server LDAP>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
Căutările automate sunt efectuate numai pentru primul server LDAP înregistrat, care este afișat în partea superioară a listei verticale de servere LDAP.

<Confirmare certificat TLS pentru acces la serverul LDAP>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți selecta dacă verificați certificatele TLS când sunteți conectat la un server LDAP.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Confirmare certificat TLS pentru acces la serverul LDAP>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<CN>: Pornit, Oprit

<Modificare condiţii căutare LDAP implicite>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți înregistra condițiile de căutare utilizate frecvent ca setări implicite pentru căutarea unui server LDAP.
Înregistrarea condițiilor de căutare implicite pentru fiecare server LDAP
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Modificare condiţii căutare LDAP implicite>
<Înregistrare>, <Iniţializare>
Da
Da
Nu
C
Personal Setting Information

<Înregistrare/Editare Atribut căutare LDAP>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți adăuga elemente de căutare de utilizat când căutați un server LDAP.
Atribute de căutare LDAP
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare/Editare Atribut căutare LDAP>
<Neînregistrat 1>, <Neînregistrat 2>:
<Înregistrare/Editare>, <Şterge>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information

<Setări căutare după nume când se fol. Server LDAP>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți specifica atributul utilizat la căutarea unui server LDAP pentru destinații după nume utilizând „Căutare după nume”.
Configurarea la „Căutare după nume” pentru căutări LDAP
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări căutare după nume când se fol. Server LDAP>
<Numiţi tipul pentru căutare atribute>:
CN, Nume comun, Nume complet, Afişare Nume, sn, Nume dat, *Personalizat
Da
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtru>:
Conţine, Nu conţine, Egal cu, Diferă de, Începe cu, Se termină cu

<Obţineţi Agenda la distanţă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Specificați setările pentru achiziția unei agende la distanță.

<Deschideţi Agenda la distanţă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Specificați setările pentru a atribui caracter public unei agende la distanță.

<Fol. lista de adrese personale>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți selecta dacă doriți să utilizați o agendă personală a unui utilizator care se conectează la aparat cu gestionarea autentificării personale.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Fol. lista de adrese personale>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Folosiţi doar lista de adrese de grup>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>
Puteți restricționa utilizarea opțiunii <User Group Address List>. Cu toate acestea, atunci când un administrator accesează aparatul din IU de la distanță, se poate înregistra/edita <User Group Address List> indiferent de această setare.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Folosiţi doar lista de adrese de grup>
<Pornit>, <Pornit (Doar navigare)>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Puteți să stabiliți ca atunci când se modifică numele unui grup de utilizatori, să se modifice și numele agendei grupului de utilizatori. Conectați-vă la IU la distanță ca utilizator cu privilegii de administrator, apăsați [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] selectați căsuța de selectare [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].
A13X-0JU