Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása

1
Tegye be a papírt a papírfiókba. Alapvető papírbetöltési módszer
Amikor kinyitja a papírfiókot, a képernyő felső részét megjelennek az aktuális papírbeállítások.
Ha a <Megerősítés fiókba való papírbetöltéskor> beállítás a <Be> lehetőségre van állítva, a papírbeállítások ellenőrzésére figyelmeztető képernyő jelenik meg, amikor behelyezik a papírfiókot a készülékbe. <Megerősítés fiókba való papírbetöltéskor>
Ha később szeretné elvégezni a papírbeállítások konfigurálását, válassza a <Papír beállítás> lehetőséget a <Főmenü> képernyőn.
2
Ellenőrizze a megjelenő papírméretet.

Ha a megjelenített papírméret eltér a betöltött papírmérettől, akkor a papír nem adagolható be helyesen. Helyezze be ismét a papírt.
3
Ha a megjelenített papírméret vagy papírtípus eltér a betöltött papírmérettől vagy papírtípustól, válassza ki a <Papír beállítás> lehetőséget, és válassza ki azt a papírforrást, amelybe a papírt betöltötte.
4
Válassza ki a papírméretet.
A <Szabad méret> beállításról
Ha gyakran kell módosítania a betöltendő papírt, állítsa <Szabad méret> értékre; ezzel csökken a beállítás módosításához minden egyes alkalommal szükséges lépések száma. Megjeleníthet egy hibaüzenetet is olyankor, amikor a nyomtatóillesztő beállítása lényegesen eltér a betöltött papír méretétől. <Papírméret-eltérés szab. mér. papírforr.>
Egyéni méretű papír betöltésekor
5
Válasszon papírtípust.
A <Szabad> beállításról
Ha gyakran kell módosítania a betöltendő papírt, állítsa <Szabad> értékre; ezzel csökken a beállítás módosításához minden egyes alkalommal szükséges lépések száma. Vegye azonban figyelembe, hogy ezzel a beállítással a készülék akkor is nyomtathat, ha nem egyezik a nyomtató-illesztőprogramban megadott papírtípus-beállítás a készülékbe ténylegesen beadagolt papír típusával.
Ha a nyomtató-illesztőprogramban az [Auto] papírtípust állította be, akkor a készülék ugyanúgy működik, mint amikor a papírtípus [Plain 1].
A papírtípusokhoz társított részletes beállítások ellenőrzéséhez válassza a <Részletek> lehetőséget válassza ki az ellenőrizni kívánt papírtípust.
A154-010