Papírméret és -típus beállítása

A papír méretét és típusát be kell állítania, hogy megegyezzen a behelyezett papír jellemzőivel. Ne felejtse el módosítani a papírbeállításokat, ha olyan papírt helyez be, amely eltér a korábban behelyezett papírtól.
Ha ez a beállítás nem egyezik a behelyezett papír méretével és típusával, akkor papírelakadás vagy nyomtatási hiba léphet fel.
Kötegelt importálás/kötegelt exportálás
A <Papír beállítás> opciót csak azonos sorozatú készülékről/-re lehet importálni/exportálni. Beállításadatok importálása/exportálása
Kötegelt exportálás végrehajtásakor a <Papír beállítás> opció a [Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk] részben szerepel. Az összes beállítás importálása/exportálása
A154-00Y