A Távoli felhasználói felület elindítása

A Távoli felhasználói felület elindításához írja be a készülék IP-címét a webböngészőbe. A művelet végrehajtása előtt ellenőrizze a készülékhez beállított IP-címet. IP-cím beállítása
Biztonsági okokból a Rendszergazda felhasználóhoz tartozó alapértelmezett jelszóval (7654321) nem tud bejelentkezni a Távoli felhasználói felületbe. Mielőtt bejelentkezne a Távoli felhasználói felületbe, változtassa meg a Rendszergazda felhasználó jelszavát a vezérlőpanelről.
<Beállítás> <Felügyeleti beállítások> <Felhasználókezelés> <Hitelesítés-kezelés> <Rendszergazdai jelszó beállítása> változtassa meg az „Administrator” jelszavát
Ügyeljen rá, hogy ne felejtse el a jelszavát. Ha elfelejtette a jelszavát, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy a szervizzel.
Ha a készülék és az Active Directory-kiszolgáló is be van állítva felhasználói hitelesítő eszközként (A felhasználói bejelentkezési módok és hitelesítő eszközök beállításainak megadása), akkor az Active Directory-kiszolgáló időbeállításának meg kell egyeznie a készülékével.
TLS-titkosítás használata a kommunikációhoz
Ha titkosítani akarja a Távoli felhasználói felülettel folytatott kommunikációt, adja meg a TLS-kulcs és -tanúsítvány beállításait (A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása), lépjen a <Távvezérlés, RUI beállításai> beállításhoz (<Távvezérlés, RUI beállításai>), és állítsa a <TLS használata> lehetőséget <Be> értékűre, majd kapcsolja ki és újra be a készüléket.
Bejelentkezés a Távoli felhasználói felületbe a Rendszergazda felhasználó alapértelmezett jelszavával
Azt is beállíthatja, hogy be lehessen jelentkezni a Távoli felhasználói felületbe a Rendszergazda felhasználó alapértelmezett jelszavával. Jelszóházirend beállítása

A Távoli felhasználói felület elindítása

1
Indítsa el a webböngészőt.
2
Írja be a készülék IP-címét, és a számítógép billentyűzetén nyomja meg az [ENTER] billentyűt.
A címbeviteli mezőbe írja be a „http://<a készülék IP-címe>/” címet.
IPv6-cím használata esetében az IP-cím részt tegye szögletes zárójelek ([ ]) közé (példa: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Ha a Távoli felhasználói felület nem indul el
Ha a jelen eljárás 3. lépésében nem jelenik meg a bejelentkezési képernyő, törölje a webböngésző gyorsítótárát, és írja be újból az IP-címet.
Ha a biztonsággal kapcsolatos üzenet jelenik meg
Ha a Távoli felhasználói felülettel folytatott kommunikáció titkosítva van, figyelmeztető üzenet jelenhet meg. Ha a tanúsítvánnyal és a TLS-beállításokkal nincs probléma, akkor folytathatja a webböngésző használatát.
3
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felület funkcióba.
Írjon be egy bejegyzett felhasználónevet és jelszót a [Felhasználónév] és [Jelszó] mezőbe, válassza ki a bejelentkezés rendeltetési helyét a [<User Name>] lehetőségnél, és kattintson a [Bejelentkezés (Vendég)] lehetőségre.
Ha a [Bejelentkezési hely:] lehetőség is megjelenik, akkor erre a gombra kattintva általános felhasználóként a nem bejegyzett felhasználók is bejelentkezhetnek.
Egyes felhasználói hitelesítési beállítások esetében előfordulhat, hogy a Távoli felhasználói felület kihagyja a bejelentkezési képernyőt, és közvetlenül a főképernyőre (portáloldal) ugrik. A Távoli felhasználói felület képernyője
Ha engedélyezte a kétlépcsős hitelesítést
4
Ellenőrizze, hogy a Távoli felhasználói felület portáloldala jelent-e meg. A Távoli felhasználói felület képernyője
Amikor a Távoli felhasználói felületről működteti a készüléket, ne használja a webböngésző [Vissza] gombját. A [Vissza] gomb használata esetében előfordulhat, hogy az oldal nem a megfelelő módon változik meg.

A Távoli felhasználói felületbe történő bejelentkezés utáni várakozási idő

A rendszer automatikusan kijelentkezteti a felhasználót, ha a megadott időtartamon belül nem végeznek műveleteket a Távoli felhasználói felületbe történő bejelentkezés után. Beállíthatja, hogy a felhasználót mennyi idő után jelentkeztesse ki a rendszer.
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet [Beállítás/Bejegyzés] [Hálózati beállítások] [Munkamenet beállításai] [Idő lejárta bejelentkezés után a távvezérlőre (Remote UI)] állítsa be a bejelentkezés utáni várakozási időt [OK]

A Távoli felhasználói felület képernyője

Amikor bejelentkezik a Távoli felhasználói felületbe, az alábbiakban látható portáloldal jelenik meg. Ez a szakasz a portáloldalon megjelenő elemeket és az alapvető műveleteket mutatja be.
A megjelenő elemek és funkciók között vannak olyanok, amelyek csak akkor állnak rendelkezésre, ha rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezik be.
Ha a Távoli felhasználói felületet több felhasználó is egyszerre működteti, vagy ha a Távoli felhasználói felület működtetése közben a készülék vezérlőpaneljén is műveleteket végeznek, akkor mindig az utoljára elvégzett művelet érvényes.

Eszközinformációk

A készülék aktuális állapota jelenik meg a hibákkal, fogyóanyagokkal stb. kapcsolatos információkkal együtt.

Kijelző nyelve

A Távoli felhasználói felület képernyőjén megjelenő nyelvet válthatja át.

[Kijelentkezés]

Kijelentkezhet a Távoli felhasználói felületből, és visszatérhet a bejelentkezési oldalra.

[E-mail a rendszerkezelőnek]

A rendszergazdának küldendő e-mail-üzenetet írhat. A rendszergazda e-mail-címét a [Beállítás/Bejegyzés]  [Felhasználókezelés]  [Rendszerkezelő/Kapcsolattartó személy adatainak beállításai] részben lehet beállítani.

[Állapotfigyelő/Mégse]

Ellenőrizheti a munkák állapotát, és megszakíthatja a feldolgozást. Emellett a maradék festék és papír stb. mennyiségével kapcsolatos részletes információkat is ellenőrizheti. Az állapotok és a naplók megtekintése

[Beállítás/Bejegyzés]

A készülék beállításait változtathatja meg. A beállítások részleteit számítógépre mentheti, vagy importálhatja őket egy számítógépről a készülékre. Beállításadatok importálása/exportálása
A készülék legtöbb beállítását a vezérlőpanelen és a Távoli felhasználói felületben is megváltoztathatja, de van néhány olyan, amelyet csak az egyiken vagy a másikon változtathat meg.

[Alapvető eszközök]

Dokumentumokat nyomtathat.
Fájlok megnyitás nélküli közvetlen nyomtatása

[Kezelői eszközök]

Kezelheti az alkalmazásokat.

[Portál kijelző beállításai]

A [Alapvető eszközök] és [Kezelői eszközök] gombok portáloldalon való megjelenítési sorrendjét változtathatja meg.

Üzenetek/támogatás

Ebben a részben a rendszergazda üzenetei és a készülék támogatásával kapcsolatos hivatkozások jelennek meg. A rendszergazda üzeneteinek megjelenítése
Az aktuális oldal legújabb információkkal való frissítéséhez kattintson a lehetőségre.
A154-065