Fogadott e-mailek nyomtatása (E-mail-nyomtatás)

Az E-mail-nyomtatás funkcióval számítógép használata nélkül is kinyomtathatja a POP3-levelezőkiszolgálóról érkező e-mailek üzenetek szövegét és a csatolt TIFF-képfájlokat. Az e-mailek manuálisan, illetve rendszeres időközönként automatikusan is lekérhetők. Az SMTP protokoll használata esetén a készülékre közvetlenül, levelezőkiszolgáló nélkül küldött e-mailek lesznek kinyomtatva.
E-mailek manuális fogadása
A fájlszerkezettől függően előfordulhat, hogy egyes fájlok nem állnak rendelkezésre.
A készülékkel történő e-mail-fogadás és -nyomtatás beállításával kapcsolatos információkért lásd: E-mail-nyomtatási beállítások konfigurálása.
Az e-mail-nyomtatás specifikációival kapcsolatos információkért lásd: Nyomtatófunkciók.

Az e-mail-nyomtatás áttekintése

Általános

A készülék az e-mail fejlécadataival együtt nyomtatja ki az e-mail-üzeneteket.
Ha az e-mail törzsében szereplő szöveg nem fér el egy sorban, a készülék automatikusan sortöréssel tagolja a szöveget.
Ha majdnem üres a festékkazetta, akkor nem fogadhatók e-mailek.

E-mailek manuális fogadása

Ha engedélyezve van a POP3-levelezőkiszolgálóról történő e-mail-nyomtatás, manuálisan is fogadhatja és kinyomtathatja az e-maileket. Ha az e-mailek automatikus fogadása előtt szeretne csatlakozni a levelezőkiszolgálóhoz, vagy a készüléket úgy állította be, hogy ne fogadjon automatikusan e-maileket, az e-mailek manuális fogadásához kövesse az alábbi lépéseket.
1
Válassza a  (Állapotfigyelő) lehetőséget.
2
Válassza az <Vételi feladat>  <E-mail vétel ellenőrzése> lehetőséget.
A készülék csatlakozik a levelezőkiszolgálóhoz. Ha vannak a postafiókban új e-mailek, a készülék elindítja az e-mail-nyomtatást.
A154-046