Moduł główny

Nazwa
Canon C1538P II / C1533P II
Typ
Pulpit
Rozdzielczość zapisu
600 dpi x 600 dpi
Liczba odcieni
256
Dopuszczalny stos papieru
Formaty papieru
Szuflada na papier
Maks.:216,0 mm x 297,0 mm
Min.: 101,6 mm x 148,0 mm
Taca wielofunkcyjna
Maks.:216,0 mm x 355,6 mm
Min.: 76,2 mm x 127,0 mm
Gramatura papieru
Szuflada na papier: od 60 g/m² do 163 g/m²
Taca wielofunkcyjna:od 60 g/m² do 216 g/m²
Rodzaj papieru
Czas rozgrzewania *1
Po włączeniu zasilania
Gdy dla opcji <Ust. szybk. uruchom. dla gł. zasilania> wybrano ustawienie <Włącz>: 2 sekundy lub mniej*2
Gdy dla opcji <Ust. szybk. uruchom. dla gł. zasilania> wybrano ustawienie <Wyłącz>: 22 sekundy lub mniej
Powrót z trybu uśpienia
6 sekundy lub mniej
Czas pierwszego drukowania
Kolorowe: 6,3 sekundy
Czarno-białe: 5,3 sekundy
Prędkość drukowania*3(Zwykły A4/LTR, 100%)
C1538P II
38 arkuszy/minutę (A4)
40 arkuszy/minutę (LTR)
C1533P II
33 arkuszy/minutę (A4)
35 arkuszy/minutę (LTR)
System podawania papieru/Pojemność
*4
Szuflada na papier
550 arkuszy (80 g/m² / 75 g/m²)
640 arkuszy (64 g/m²)
Papier inny niż powyższe: wysokość 60 mm lub mniej
Taca wielofunkcyjna
100 arkuszy (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)
Papier inny niż powyższe: wysokość 11 mm lub mniej
Pojemność tacy wewnętrznej *4
200 arkuszy (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)
Źródło zasilania
C1538P II
220 V – 240 VAC, 50/60 Hz, 3,7 A
C1533P II
220 V – 240 VAC, 50/60 Hz, 3,7 A
Zużycie energii
Maksymalne zużycie energii
1 500 W lub mniej
Gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia
W przybliżeniu 0,9 W
Po wyłączeniu głównego zasilania
Gdy dla opcji <Ust. szybk. uruchom. dla gł. zasilania> wybrano ustawienie <Włącz>: W przybliżeniu 0,9 W
Gdy dla opcji <Ust. szybk. uruchom. dla gł. zasilania> wybrano ustawienie <Wyłącz>: 0,4 W lub mniej
Wymiary
(szer. x głęb. x wys.)
458 mm x 464 mm x 443 mm
Waga
(Bez zasobników z tonerem)
Zespół główny
W przybliżeniu 25 kg
Przestrzeń do instalacji
(szer. x głęb.)
696 mm x 764 mm (Przy wysuniętej szufladzie na papier oraz otwartej tacy wielofunkcyjnej).
* Wokół urządzenia należy pozostawić co najmniej 100 mm wolnego miejsca.
Pojemność pamięci
RAM: 2 GB
eMMC: 15 GB
Warunki eksploatacji
Temperatura: 10 °C do 30 °C
Wilgotność: 20% do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)
*1 Może się różnić w zależności od środowiska pracy oraz warunków, w jakich eksploatowane jest urządzenie.
*2 W zależności od sytuacji, maszyna może nie uruchomić się szybko.
*3 Prędkość drukowania jest ustalana na podstawie testów wewnętrznych z wykorzystaniem papieru rozmiaru A4/LTR, na którym wykonywane są jednostronne wydruki przy współczynniku drukowania równym 100% oryginału. W ramach testów wewnętrznych w sposób ciągły wykonywane są wydruki tej samej strony z zawartością na papierze zwykłym. Prędkość drukowania może się zmieniać zależnie od typu i formatu papieru oraz kierunku jego podawania.
Urządzenie może automatycznie wstrzymać lub zwolnić pracę w celu dostosowania do bieżącego stanu drukarki, np. wyregulowania temperatury danego modułu lub zminimalizowania obniżenia jakości obrazów w przypadku ciągłego drukowania.
*4 Może się różnić w zależności od środowiska instalacji i typu papieru, który będzie używany.
A159-01U