Specyfikacja sprzętowa

Niniejszy rozdział zawiera dane techniczne głównego zespołu i opcjonalnych urządzeń. Należy mieć na uwadze, że dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku ulepszenia produktu lub udostępnienia nowej wersji.
Aby sprawdzić specyfikację systemu dla tego produktu, zobacz Specyfikacje systemu.

Dane techniczne urządzenia

Dane techniczne wyposażenia opcjonalnego

A159-01S