Podstawowe operacje systemu Windows

W zależności od używanego komputera proces może się różnić.

Wyświetlanie folderu Drukarki

Windows Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] i wybierz [Panel sterowania] [View devices and printers].
Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
[] wybierz [System]  [Panel sterowania] [Sprzęt i dźwięk] [Urządzenia i drukarki].
Windows 11
Kliknij prawym przyciskiem myszy [] i wybierz [Wszystkie aplikacje] [Narzędzia systemu Windows] [Panel sterowania] [Wyświetl urządzenia i drukarki].

Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania

1
Otwórz program Windows Explorer.
Windows Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] i wybierz [Eksplorator plików].
Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
Kliknij prawym przyciskiem myszy [] i wybierz [File Explorer].
Windows 11
Kliknij prawym przyciskiem myszy []  i wybierz [Eksplorator plików].
2
Wybierz sterownik druku z [Sieć].
Aby wyświetlić komputery w sieci, może zaistnieć konieczność włączenia opcji odnajdowania sieci lub wyszukiwania komputerów w sieci.
Udostępniania drukarka zostanie wyświetlona.

Sprawdzanie portu drukarki LPR/RAW

1
Otwórz folder drukarki. Wyświetlanie folderu Drukarki
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki urządzenia, a następnie kliknij [Właściwości drukarki].
3
Sprawdź ustawienia portu.
Naciśnij na zakładkę [Porty].
Upewnij się, że dla drukarki wybrano prawidłowy port.

Podczas drukowania z aplikacji Microsoft Store

Windows Server 2012 R2
Wyświetl panele po prawej stronie ekranu Dotknij lub kliknij [Urządzenia] [Drukuj] Sterownik, którego używasz [Drukuj].
Windows 10
Dotknij lub kliknij [Drukuj] z poziomu aplikacji Sterownik, który wykorzystujesz  [Drukuj].
W przypadku drukowania za pomocą tej metody dostępna jest tylko ograniczona liczba ustawień druku.
Jeśli wyświetlony zostanie komunikat [Drukarka wymaga Twojego działania. Przejdź na pulpit, aby podjąć działanie.], przejdź na pulpit i postępuj zgodnie z instrukcjami w wyświetlonym oknie dialogowym. Komunikat ten pojawia się, gdy w urządzeniu wybrano opcję wyświetlania nazwy użytkownika podczas drukowania i wykonywania podobnych czynności.

Rejestracja aplikacji na Azure Active Directory

1
Zaloguj się do Azure Portal.
2
Kliknij Azure Active Directory w menu nawigacji.
3
Kliknij miejsce, w którym możesz zarejestrować aplikację w menu nawigacji.
4
Kliknij miejsce, w którym możesz rozpocząć rejestrację nowej aplikacji.
5
Wprowadź nazwę aplikacji.
Możesz wprowadzić dowolną nazwę. (Przykład: Login Canon „Nazwa drukarki”)
6
Wybierz typ konta.
7
Kliknij, aby zakończyć rejestrację.
Zostanie wydane ID klienta dla aplikacji.
Skopiuj ID klienta do edytora tekstu, aby go zapisać.
8
Nadaj hasło tajne lub zarejestruj certyfikat.
Wydawanie hasła tajnego
1
W menu nawigacji kliknij miejsce, w którym możesz zarządzać certyfikatem i hasłem tajnym.
2
Kliknij miejsce, w którym możesz zarządzać nowym hasłem tajnym klienta.
3
W oknie dialogowym dodawania hasła tajnego klienta wprowadź opis i okres ważności nowego hasła tajnego klienta, a następnie kliknij przycisk umożliwiający zakończenie dodawania nowego hasła tajnego klienta.
Wydane zostanie tajne ID i tajna wartość.
Skopiuj tajną wartość do edytora tekstu, aby ją zapisać. Tajne ID nie jest używane.
Wartość tajnego hasła klienta nie będzie wyświetlana ponownie. Jeśli wartość hasła tajnego klienta nie została zapisana, należy nadać nowy hasło tajne klienta.
Rejestrowanie certyfikatu
Jeśli chcesz zarejestrować certyfikat, konieczne jest wcześniejsze wyeksportowanie certyfikatu urządzenia. Określanie domeny usługi Azure Active Directory
1
W menu nawigacji kliknij miejsce, w którym możesz zarządzać certyfikatem i hasłem tajnym.
2
Kliknij, gdzie przesłać certyfikat.
3
Wybierz plik certyfikatu i kliknij, gdzie zacząć dodawać certyfikat.
Po przesłaniu, skopiuj wartość odcisku palca do edytora tekstowego, aby ją zachować.
9
W menu nawigacji kliknij, gdzie można dodać zgody dla zarejestrowanej aplikacji, aby uzyskać dostęp do API.
10
Kliknij, gdzie można dodać zgody dostępu.
11
Wybierz Microsoft Graph z listy nazw API, z których można zażądać zgody na dostęp.
12
Wybierz Delegowane zgody spośród rodzajów zgód na dostęp i przypisz następujące zgody na dostęp.
User.Read.All
Group.Read.All
GroupMember.Read.All
13
Wybierz Zgody dla aplikacji spośród rodzajów zgód na dostęp i przypisz następujące zgody na dostęp.
User.Read.All
User.ReadWrite.All (Jeśli chcesz zarejestrować lub usunąć kartę IC z urządzenia)
Group.Read.All
GroupMember.Read.All
Uprawnienia dostępu są używane, gdy używane jest uwierzytelnianie za pomocą karty IC lub gdy nie można zalogować się do urządzenia z powodu błędu uwierzytelniania wieloskładnikowego. Zgody na dostęp nie są wymagane w zależności od używanych funkcji i środowisk.
14
Kliknij, gdzie przyznać uprawnienia administratorskie i naciśnij przycisk Tak.
Uprawnienia administratorskie przypisywane są, aby uzyskać dostęp do zgód, które można wybrać w sekcji Delegowane zgody i Zgody dla aplikacji.
A159-0AU