Programowanie schematów aktualizacji

Można zaprogramować urządzenie w taki sposób, aby regularnie sprawdzało dostępność oprogramowania sprzętowego i automatycznie je aktualizowało.
Działanie to może wykonać wyłącznie użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami.
Jeżeli pobieranie oprogramowania sprzętowego nie zostanie zakończone albo pobrane oprogramowanie sprzętowe nie zostanie zastosowane, nie można przeprowadzić zaplanowanej aktualizacji.
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie portalu. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij [Licencja/inne]  [Rejestracja/aktualizacja oprogramowania].
4
Kliknij [Ustawienia zaplanowanej aktualizacji] [Edycja...].
5
Zaznacz pole wyboru [Włącz ustawienia zaplanowanej aktualizacji] i określ wymagane ustawienia.
[Harmonogram aktualizacji]
[Potwierdź]
Wybierz interwał ([Dwa razy w tygodniu] albo [Co tydzień], dzień ([Nd] do [Sob]) oraz godzinę). Czas jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym. Kontrola oprogramowania sprzętowego może potrwać do 3 godzin, licząc od czasu rozpoczęcia.
[Zastosuj]
Wybierz godzinę, o której zainstalowane zostanie pobrane oprogramowanie sprzętowe.
[E-mail]
Wpisz adres e-mail administratora. Możesz otrzymywać e-maile dotyczące statusu aktualizacji, które są wysyłane z serwera dystrybucyjnego.
[Komentarze]
Wpisz komentarz, który będzie automatycznie dodawany do e-maila. Jeżeli wpisana jest nazwa modelu, można zidentyfikować status, którego urządzenia dotyczy dany e-mail.
Jeżeli poprzednio pobrane oprogramowanie sprzętowe nie zostało zainstalowane zgodnie ze schematem, kolejna aktualizacja nie jest przeprowadzana.
Jeżeli zaprogramowano Zaplanowaną aktualizację, aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest przeprowadzana o określonej godzinie po jego pobraniu z serwera dystrybucyjnego. Po zakończeniu, urządzenie zrestartuje się automatycznie.
6
Kliknij [Ustaw].
A159-06L