Ustawianie Zarządzania ID wydziału

Użytkownicy mogą zostać podzieleni na grupy, takie jak na przykład użytkownicy tego samego wydziału i można nimi zarządzać na podstawie NI wydziału. Najpierw, należy utworzyć wszystkie NI wydziałów, które mają być zarządzane i przypisać do nich użytkowników (Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym). Po przypisaniu użytkowników do NI wydziałów, należy aktywować zarządzanie NI wydziału. Aby przeprowadzić ten sam rodzaj zarządzania w przypadku drukowania z komputera, należy skonfigurować dodatkowe wymagane ustawienia. Aby skonfigurować te ustawienia, wymagane są uprawnienia administratora.
Importowanie wsadowe/eksportowanie wsadowe
To ustawienie można zaimportować/wyeksportować w przypadku tych modeli, które obsługują funkcję grupowego importowania tego ustawienia. Importowanie/eksportowanie danych ustawień
To ustawienie jest dostępne w pozycji [Ustawienia zarządzania ID działu] podczas eksportu wsadowego. Import/eksport wszystkich ustawień
A159-059