Automatyczne drukowanie wstrzymanych dokumentów po zalogowaniu

Można skonfigurować urządzenie tak, aby automatycznie drukowało przechowywane dokumenty po zalogowaniu się do urządzenia.
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Na stronie portalu kliknij na [Ustawienia/Rejestracja]. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij opcje [Drukarka]  [Drukuj].
4
Upewnij się, że wybrano opcję [Wymuś wstrzymanie].
5
Wybierz [Włącz funkcję autom. drukowania po zalogowaniu się].
6
Kliknij [OK].
Po zalogowaniu się użytkownika automatycznie drukowane są tylko dokumenty należące do zalogowanego użytkownika. Następujące dokumenty, które wymagają podania kodu PIN lub hasła podczas drukowania, nie są drukowane automatycznie.
Szyfrowane, zabezpieczone drukowanie dokumentów
Przy jednym logowaniu użytkownika drukowanych jest maksymalnie 100 dokumentów.
A159-03Y