Ustawienia daty i godziny

Ustaw datę i czas dla urządzenia. Data i czas służą jako punkt odniesienia dla funkcji określających czas, dlatego należy ustawić je dokładnie.

Ustawianie strefy czasowej

<Ustaw> <Właściwości>  <Zegar/Oszczędzanie Energii>  <Ustawienia Daty/Czasu>  <Strefa Czasowa>
Co to jest UTC?
Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na świecie ustala się czas zegarowy i godziny. Istnieją różnice czasu w zależności od kraju lub obszaru, w którym urządzenie jest używane. Odpowiednie ustawienie strefy czasowej według UTC jest wymagane przy połączeniach internetowych.

Ustawianie aktualnej daty i czasu

<Ustaw> <Właściwości>  <Zegar/Oszczędzanie Energii>  <Ustawienia Daty/Czasu>  <Ustawienia aktualnej daty/godziny>
Można zmienić format wyświetlania godziny.
<Format Czasu>
Można też automatycznie synchronizować ustawienia daty i godziny z serwerem sieciowym z wykorzystaniem protokołu SNTP. Konfiguracja ustawień SNTP
Jeżeli obawiasz się o spowolnienie zegara, co jakiś czas dostosuj czas urządzenia.
A159-024