Zakleszczenia papieru w źródłach papieru

Należy sprawdzić lokalizację zacięcia papieru na ekranie, a następnie postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć papier.
Potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy
Przed wykonaniem operacji odblokowania papieru upewnij się, że pokrywy i szuflady na papier urządzenia oraz wyposażenia opcjonalnego są zamknięte.

Usuwanie zacięć papieru w szufladach na papier 1

1
Otwórz prawą pokrywę.
2
Usuń zablokowany papier z modułu dostarczania.
1
Podnieś moduł dostarczania.
2
Obniż zielone dźwignie z obu stron prowadnicy transportującej.
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
Wyciągnij papier i trzymaj go możliwie równo w poziomie, aby nie dopuścić do upadku niezamocowanego toneru.
3
Wyciągnij papier, który zaciął się w szufladzie na papier.
1
Wyciągnij szufladę do oporu.
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
3
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
4
Zamknij prawą pokrywę.
Gdy wiadomość jest nadal wyświetlana
Blokada papieru może występować w innych miejscach. Sprawdź inne lokalizacje i usuń zakleszczony papier. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, sprawdź czy pokrywa po prawej stronie jest poprawnie zamknięta.

Usuwanie zacięć papieru w szufladach na papier 2, 3 i 4

Papier zacięty w szufladach 3 i 4 należy usunąć przy użyciu tej samej procedury co w przypadku szuflady 2.
1
Otwórz prawą pokrywę.
2
Usuń zablokowany papier z modułu dostarczania.
1
Podnieś moduł dostarczania.
2
Obniż zielone dźwignie z obu stron prowadnicy transportującej.
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
Wyciągnij papier i trzymaj go możliwie równo w poziomie, aby nie dopuścić do upadku niezamocowanego toneru.
3
Zamknij prawą pokrywę.
4
Otwórz pokrywę podajnika papieru znajdującą się po prawej stronie.
5
Obniż zieloną dźwignię, aby otworzyć prowadnicę transportującą.
6
Ostrożnie wyciągnij papier.
7
Wyciągnij szufladę na papier do końca, a następnie delikatnie wyjmij papier.
8
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
9
Zamknij pokrywę podajnika papieru znajdującą się po prawej stronie.
Gdy wiadomość jest nadal wyświetlana
Blokada papieru może występować w innych miejscach. Sprawdź inne lokalizacje i usuń zakleszczony papier. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, sprawdź czy pokrywa po prawej stronie jest poprawnie zamknięta.
A159-01H