Problemy z bezpieczeństwem

Ustawienia w obszarze <Ustaw> nie są przywracane, mimo że zaznaczenie pola wyboru jest usunięte w ustawieniach zasad bezpieczeństwa.

Aby przywrócić zmienione elementy z zastosowanymi ustawieniami zasad bezpieczeństwa, nie wystarczy odznaczyć pola wyboru. Należy usunąć zaznaczenie pola wyboru, a następnie zmienić odpowiednie ustawienia w obszarze [Ustawienia/Rejestracja] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Elementy ustawień zasad bezpieczeństwa

Nie można zaimportować ustawień zasad bezpieczeństwa.

Czy zostało ustawione inne hasło zasad bezpieczeństwa z urządzenia źródłowego? Należy usunąć hasło w urządzeniu docelowym lub ustawić takie same hasło jak w przypadku urządzenia źródłowego.
Korzystanie z hasła celem zabezpieczenia ustawień zasad bezpieczeństwa

Ekran wprowadzania hasła administratora bezpieczeństwa jest wyświetlany, mimo że nie ustawiono hasła.

W przypadku importowania ustawień zasad bezpieczeństwa takie samo hasło zostaje ustawione dla urządzenia docelowego, jeśli hasło zasad bezpieczeństwa jest ustawione w urządzeniu źródłowym. Należy sprawdzić hasło urządzenia źródłowego.
A159-09X