Dostupný papier

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy papiera, ktoré je možné použiť v tomto zariadení.
Prečítajte si aj upozornenia týkajúce sa používania papiera.

Podporované formáty papiera

Veľkosti papiera
Zdroj papiera (štandardný)
Zdroj papiera (voliteľný)
Zásuvka na papier 1
Mnohoúčelový priečinok
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
A4
A5
A5R
A6
B5
B6
16K
LTR
LGL
STMT
EXEC
FOOLSCAP/FOLIO
OFICIO
OFICIO (Mexiko)
LETTER
(Government)
OFICIO (Brazília)
LEGAL (India)
LEGAL
(Government)
FOOLSCAP
(Austrália)
F4A
3x5 palcov
Voľný formát
(76,2 mm × 127,0 mm až 216,0 mm × 355,6 mm)
*1
*2
*2
Vlastný formát
(76,2 mm × 127,0 mm až 216,0 mm × 355,6 mm)
*1
*2
*2
Pohľadnica
Odpoveďový hárok
4 na 1 pohľadnica
Č.10 (COM10)
ISO-C5
DL
Monarch
Nagagata 3
Nagagata 4
Nagagata 40
Yougatanaga 3
*1 Môžete používať nastavenia vlastného formátu od 101,6 mm × 148,0 mm do 216,0 mm × 297,0 mm.
*2 Môžete používať nastavenia vlastného formátu od 101,6 mm × 148,0 mm do 216,0 mm × 355,6 mm.
Formáty papiera podporované týmto zariadením
„Zvislá“ strana a „vodorovná“ strana papiera

Podporované typy papiera

V tomto stroji môžete použiť papier bez obsahu chlóru.
Typ papiera
Hmotnosť papiera
Zdroj papiera (štandardný)
Zdroj papiera (voliteľný)
Zásuvka na papier 1
Mnohoúčelový priečinok
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
Tenký
60 g/m²
Bežný 1
61 až 74 g/m²
Bežný 2
75 až 90 g/m²
Bežný 3
91 až 105 g/m²
Hrubý 1
106 až 119 g/m²
Hrubý 2
120 až 128 g/m²
Hrubý 3
129 až 163 g/m²
Hrubý 4
164 až 200 g/m²
Hrubý 5
201 až 216 g/m²
Farebné
61 až 74 g/m²
Recyklovaný 1 *1
61 až 74 g/m²
Recyklovaný 2 *1
75 až 90 g/m²
Hlavičkový 1
61 až 74 g/m²
Hlavičkový 2
75 až 90 g/m²
Hlavičkový 3
91 až 105 g/m²
Hlavičkový 4
106 až 119 g/m²
Hlavičkový 5
120 až 128 g/m²
Hlavičkový 6
129 až 163 g/m²
Hlavičkový 7
164 až 200 g/m²
Štítky
118 až 130 g/m²
Lepený 1
60 až 74 g/m²
Lepený 2
75 až 105 g/m²
Obálka
80 až 100 g/m²
Pohľadnica *2
190 g/m²
*1 Môžete používať 100 % recyklovaný papier.
*2 Atramentovú tlačiteľnú pohľadnicu alebo pohľadnicu s odpoveďou nie je možné použiť.

K dispozícii je papier na obojstrannú tlač

Keď vykonávate 2-strannú tlač, použite papier, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky.
Formát papiera:
A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K, FOOLSCAP/FOLIO, OFICIO, OFICIO (Mexiko), LETTER (Government), OFICIO (Brazília), LEGAL (India), LEGAL (Government), FOOLSCAP (Austrália), F4A, Voľný formát (148,0 mm × 210,0 mm až 216,0 mm × 355,6 mm), Vlastný formát (148,0 mm × 210,0 mm až 216,0 mm × 355,6 mm)
Typ papiera:
Tenký, Bežný 1, Bežný 2, Bežný 3, Hrubý 1, Hrubý 2, Hrubý 3, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Hlavičkový 1, Hlavičkový 2, Hlavičkový 3, Hlavičkový 4, Hlavičkový 5, Hlavičkový 6, Lepený 1, Lepený 2 a Farebný
Hmotnosť papiera:
60 g/m² až 163 g/m²
Ak používate iný papier, pri tlači na zadnú stranu tlačového papiera vyberte pod položkou <Povoliť nastavenia pre 2. stranu 2-str. hárka?> možnosť <Áno>.

Nepoužiteľný papier

Než začnete tlačiť, overte vhodnosť používaného papiera. Nepoužívajte nasledujúce typy papiera – v opačnom prípade hrozí riziko zaseknutia papiera alebo chýb tlače:
Pokrčený, skrútený, roztrhnutý alebo vlhký papier*1
Tenký papier zo slamenej buničiny, veľmi tenký papier, hrubý papier, lesklý papier
Papier s lepidlom alebo iným adhezívom alebo papier na štítky, ktorého zadná strana sa môže jednoducho odlúpnuť
Papier potlačený tlačiarňou s tepelným prenosom, zadná strana papiera potlačeného tlačiarňou s tepelným prenosom
*1 Tlač na vlhký papier môže viesť ku únikom pary z výstupnej oblasti alebo k priľnutiu kvapiek vody k výstupnej oblasti, to však neznamená poruchu. Príčinou je odparovanie vody obsiahnutej v papieri v dôsledku tepla generovaného počas fixácie tonera na papier. Pravdepodobnosť výskytu tohto fenoménu je vyššia v prípade nízkej teploty v miestnosti.

Preventívne opatrenia týkajúce sa papiera

Keď používate papier
Používajte iba taký papier, ktorý je plne prispôsobený prostrediu, v ktorom je toto zariadenie nainštalované. Použitie papiera skladovaného pri inej teplote alebo vlhkosti môže spôsobiť zaseknutie papiera alebo zlú výslednú kvalitu tlače.
Manipulácia s papierom a skladovanie
Odporúčame, aby ste papier použili ihneď po otvorení balenia. Zvyšný papier vložte späť do pôvodného balenia a uložte ho na rovnom povrchu.
Papier skladujte zabalený v pôvodnom balení, aby ste papier ochránili pred vlhkosťou alebo vysušením.
Neskladujte papier takým spôsobom, ktorý môže spôsobiť jeho pokrčenie alebo prehnutie.
Neskladujte papier vo zvislej polohe ani neukladajte veľké množstvá papiera na seba.
Neskladujte papier na priamom slnečnom svetle ani na mieste s vysokou vlhkosťou, suchom alebo výraznými zmenami v teplote alebo vlhkosti.
Pri tlači na papier, ktorý absorboval vlhkosť
Z oblasti výstupu papiera môže vychádzať para alebo sa v okolí oblasti výstupu papiera môžu formovať kvapky vody. Nič z toho nie je neobvyklé. Dochádza k tomu pri generovaní tepla z fixačného tonera na papier, čo spôsobuje, že sa vlhkosť v papieri vyparí (pravdepodobne sa to stane pri nízkych teplotách v miestnosti).

Skladovanie papiera vytlačeného v tomto zariadení

A15J-01W