Položky zobrazené na obrazovke <Domov>

V tejto časti sú opísané položky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke <Domov>.

Ikona Wi-Fi

Táto ikona sa zobrazí pri pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti LAN.

Množstvo zostávajúceho tonera v kazete

Zobrazia sa úrovne tonera v tonerovej kazete. Zvyšnú hladinu tonera možno tiež skryť. <Zobraziť ikonu so zostávajúcim tonerom>

<Nastaviť>

<Nastavenia funkcie>, <Predvoľby> a mnohé ďalšie nastavenia zariadenia sa začínajú týmto tlačidlom. Nastavenia/Registrácia

<Nastavenia papiera>

Toto tlačidlo umožňuje špecifikovať veľkosť a typ papiera vloženého do zásuvky na papier a mnohoúčelového priečinka. Špecifikácia veľkosti a typu papiera

<Pamäťové médium>

Vyberte túto možnosť, ak chcete tlačiť súbory z pamäťového zariadenia USB. Používanie pamäťových médií

<Tlač>

Umožňuje tlačiť dokumenty uložené v zariadení a kontrolovať stav tlačových úloh.

<Mobilný portál>

Túto možnosť vyberte, ak chcete pripojiť zariadenie k mobilnému zariadeniu. Prepojenie s mobilnými zariadeniami

<Poradie zobr. (dom.)>

Umožňuje zmeniť poradie zobrazenia tlačidiel na obrazovke <Domov>. Prispôsobenie obrazovky <Domov>

<Aktualizovať firmvér>

Umožňuje aktualizovať firmvér cez internet. Aktualizácia firmvéru

<uniFLOW Online Setup>

Stav použitia zariadenia a používateľa môžete skontrolovať pripojením ku cloudovej službe. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Canon.

<Služba sledovania>

Umožňuje skontrolovať, či zariadenie dokáže komunikovať s monitorovacím serverom.

<Skontrol. počítadlo>

Umožňuje zobraziť celkový počet hárkov vytlačených farebne a čiernobielo. Kontrola počtu vytlačených strán
Môžete si tu takisto pozrieť výrobné číslo zariadenia, jeho IP adresu a ďalšie informácie o zariadení, napríklad údaje o voliteľnom príslušenstve.
A15J-037