Používanie príručky Užívateľská príručka

Užívateľská príručka je príručka, ktorú je možné zobraziť na obrazovke počítača alebo smartfónu. Táto časť obsahuje informácie o rozložení príručky Užívateľská príručka na obrazovke a o spôsobe zobrazenia príručky Užívateľská príručka. Obsahuje aj informácie o tom, ako sa nastavuje zobrazenie príručky Užívateľská príručka.

Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka

Táto časť obsahuje informácie o rozložení príručky Užívateľská príručka na obrazovke a o spôsobe používania tlačidiel na obrazovke. Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka

Prezeranie príručky Užívateľská príručka

Táto časť obsahuje informácie o oblastiach, ktoré by ste mali poznať, keď si zobrazíte príručku Užívateľská príručka vrátane významu značiek používaných v príručke Užívateľská príručka, ako aj informácie o spôsobe prezentovania klávesov na ovládacom paneli a tlačidiel na obrazovke počítača v príručke Užívateľská príručka. Prezeranie príručky Užívateľská príručka

Nastavenie zobrazenia príručky Užívateľská príručka

Môžete zmeniť veľkosť znakov v príručke Užívateľská príručka a prepnúť sa na rozloženie obrazovky, ktoré je najvhodnejšie pre zariadenie, na ktorom túto príručku Užívateľská príručka zobrazujete. Manuálne nastavenie zobrazenia
Ak príručku vo formáte PDF nemôžete zobraziť, prevezmite aplikáciu Adobe Acrobat Reader z webovej stránky spoločnosti Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).
Ako vyhľadať tému, ktorú hľadáte
Vyhľadávanie obsahu
Stranu, ktorú hľadáte, nájdete výberom témy v ponuke Obsah na ľavej strane obrazovky.
Vyhľadávanie podľa kľúčového slova
Uskutočnite vyhľadávanie zadaním kľúčového slova, napr. obálka alebo tonerová kazeta, a zobrazia sa strany, na ktorých sa kľúčové slovo nachádza. Hľadanú stranu môžete nájsť pomocou týchto výsledkov. Môžete zadávať aj slovné spojenia ako „pripojenie k sieti“. Vyhľadávanie kľúčového slova podporuje aj booleovské AND na vyhľadávanie viacerých kľúčových slov. Podrobné informácie o obrazovke vyhľadávania a o spôsobe používania tejto obrazovky nájdete v časti Vyhľadávanie.
A15J-001