<Nastavenia zabezp.>

Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa zmien systému.
<Overiť systém pri spustení>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia systému>
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby počas spúšťania overovalo integritu firmvéru a aplikácií nainštalovaných v zariadení.
<McAfee Embedded Control>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia systému>
Počas prevádzky zariadenia má funkcia McAfee Embedded Control v záujme zlepšenia stability systému zabrániť neautorizovanej úprave programu a spúšťaniu neautorizovaných programov.
<Odp. bezp. nast. pre prostredie použ.>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>
Teraz môžete zadať všetky odporúčané nastavenia zabezpečenia pre prostredie používania jednoducho výberom typu prostredia počítača. Dostupné typy prostredia nájdete v dokumente „Navigátor bezpečnostných nastavení“ Navigátor bezpečnostných nastavení
A15J-09A