Vlastné nastavenia

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Počet kópií>
1 až 9 999
Áno
C
Settings for Printer Settings
<2-str. tlač>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Podávanie papiera>
<Predvolený zdroj papiera>
<Auto>, <Mnohoúčel. priečinok>, <Zásuvka 1>, <Zásuvka 2>, <Zásuvka 3>, <Zásuvka 4>
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Predvolený formát papiera>
<A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <B6>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <Statement>, <Executive>, <Obálka NAGAGATA 3>, <Obálka NAGAGATA 4>, <Obál. NAGAGATA 40>, <Obál. YOGATANAGA3>, <Obálka č. 10>, <Obálka ISO-C5>, <Obálka DL>, <Obálka Monarch>, <3x5">
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Predvolený typ papiera>
<Tenký>, <Bežný 1>, <Bežný 2>, <Bežný 3>, <Hrubý 1>, <Hrubý 2>, <Hrubý 3>, <Hrubý 4>, <Hrubý 5>, <Farebný>, <Recyklovaný 1>, <Recyklovaný 2>, <Recyklovaný 3>, <Štítky>, <Lepený 1>, <Lepený 2>, <Hlavičkový 1>, <Hlavičkový 2>, <Hlavičkový 3>, <Hlavičkový 4>, <Hlavičkový 5>, <Hlavičkový 6>, <Hlavičkový 7>, <Obálka>
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Bez ohľadu na formát papiera>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Mnohoúč. priečinok 2. str. 2-str. hárka>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Výstup papiera>
<Konečná úprava>
<Konečná úprava>:<Vyp.>, <Triediť>, <Skupina>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Kvalita tlače>
<Sýtosť>*1
<Azúrová>: –8 až +8; 0
<Purpurová>: –8 až +8; 0
<Žltá>: –8 až +8; 0
<Čierna>: –8 až +8, 0
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Sýtosť (jemné nastavenie)>*1
<Azúrová>:
<Vys.>: –8 až +8, 0
<Stred.>: –8 až +8, 0
<Níz.>: –8 až +8, 0
<Purpurová>:
<Vys.>: –8 až +8, 0
<Stred.>: –8 až +8, 0
<Níz.>: –8 až +8, 0
<Žltá>:
<Vys.>: –8 až +8, 0
<Stred.>: –8 až +8, 0
<Níz.>: –8 až +8, 0
<Čierna>:
<Vys.>: –8 až +8, 0
<Stred.>: –8 až +8, 0
<Níz.>: –8 až +8, 0
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Šetrenie tonera>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Gradácia>
<Štandard>, <Vysoká 1>, <Vysoká 2>
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Rozlíšenie>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Ostrosť (foto)>
–1 až +3, 0
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Špeciálny režim vyhladzovania>
<Režim 1>, <Režim 2>, <Režim 3>, <Režim 4>, <Režim 5>, <Režim 6>
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Korekcia objemu tonera>
<Normálny>, <Priorita grad.>, <Priorita textu>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Kontrola riadkov>
<Priorita rozlíš.>, <Priorita grad.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Nastavenie šírky>
<Nastavenie šírky>: <Zap.>, <Vyp.>
<Cieľové nastavenie šírky>*1: <Text>, <Linka>, <Text a linka>, <Všetko>
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Rozšírené vyhladzovanie>
<Rozšírené vyhladzovanie>: <Vyp.>, <Úroveň 1>, <Úroveň 2>
<Použiť na grafiku>: <Zap.>, <Vyp.>
<Použiť na text>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Vyhladzovanie gradácie>
<Vyhladzovanie gradácie>: <Vyp.>, <Úroveň 1>, <Úroveň 2>
<Použiť na grafiku>: <Zap.>, <Vyp.>
<Použiť na obrázky>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Vylepšiť text pri ČB tlači>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Rozloženie>
<Miesto viazania>
<Dlhý okraj>, <Krátky okraj>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Vnútorný okraj>
–50,0 mm až +50,0 mm, 00,0 mm
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Posun krátky okraj (vpredu)>
–50,0 mm až +50,0 mm, 00,0 mm
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Posun dlhý okraj (vpredu)>
–50,0 mm až +50,0 mm, 00,0 mm
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Posun krátky okraj (vzadu)>
–50,0 mm až +50,0 mm, 00,0 mm
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Posun dlhý okraj (vzadu)>
–50,0 mm až +50,0 mm, 00,0 mm
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Automatické vynechanie chyby>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Časový limit>
<Časový limit>: <Zap.>, <Vyp.>
<Časový limit>: 5 sekúnd až 300 sekúnd, 15 sekúnd
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Tlačiť po dokončení RIP>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Personalizácia>*1
<Auto>, <PS>, <PCL>, <XPS>, <Obraz>, <PDF>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Priorita režimu>*1
<Žiadne>, <PS>, <PCL>, <XPS>, <PDF>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Automatický výber>*1
<PS>: <Zap.>, <Vyp.>
<PCL>: <Zap.>, <Vyp.>
<XPS>: <Zap.>, <Vyp.>
<Obraz>: <Zap.>, <Vyp.>
<PDF>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Farebný režim>
<Auto (Farby/ČB)>, <ČB>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Komprimovaný obraz. výstup>
<Výstup>, <Zobraziť chybu>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Inicializovať>
<Áno>, <Nie>
Nie
Nie
*1
Označuje položky, ktoré sa zobrazia až potom, keď budú k dispozícii príslušné voliteľné produkty alebo je nakonfigurované vhodné nastavenie.
A15J-07L