PDF

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Úspora papiera>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Zväčšiť/zmenšiť podľa veľkosti>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Zväčšiť oblasť tlače>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<N na 1>
<Vyp.>, <2 na 1>, <4 na 1>, <6 na 1>, <8 na 1>, <9 na 1>, <16 na 1>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Tlač komentárov>
<Vyp.>, <Auto>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Vylepšenie čiar>
<Zap.>, <Zap. (tenké)>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Čisto čierny text>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Čisto čierna grafika>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Čierna pretlač>*1
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Zdrojový profil RGB>
<sRGB>, <Gamma 1,5>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,4>,<Žiadne>, <Profil sťahovania>
Áno
Nie
<Simulačný profil CMYK>
<JapanColor (Canon)>, <US Web Ctd (Canon)>, <Euro Standard>, <Žiadne>, <Profil sťahovania>
Áno
Nie
<Použiť profil odtieňov sivej>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
<Výstupný profil>
<Text>: <Normálny>, <Foto>, <TR normálne>, <TR foto>, <Profil sťahovania>
<Grafika>: <Normálny>, <Foto>, <TR normálne>, <TR foto>, <Profil sťahovania>
<Obraz>: <Normálny>, <Foto>, <TR normálne>, <TR foto>, <Profil sťahovania>
Áno
Nie
<Metóda priraďovania>
<Vnímanie>, <Sýtosť>, <Kolorimetria>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Poltóny>
<Chybová difúzia (iba 600 dpi)>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Text>: <Rozlíšenie>, <Gradácia>
<Grafika>: <Rozlíšenie>, <Gradácia>
<Obraz>: <Rozlíšenie>, <Gradácia>
<Jas>*1
85 % až 115 %; 100 %
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Kombinovaná pretlač>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Konverzia odtieňov sivej>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Rovnaké RGB>
Áno
C
Settings for Printer Settings
*1
Označuje položky, ktoré sa zobrazia až potom, keď budú k dispozícii príslušné voliteľné produkty alebo je nakonfigurované vhodné nastavenie.
A15J-07X