Obslužný program

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Inicializovať úložisko PCL>
<Áno>, <Nie>
Nie
Nie
<Inicializovať úložisko PS>
<Áno>, <Nie>
Nie
Nie
<Resetovať tlačiareň>
<Áno>, <Nie>
Nie
Nie
A15J-080