Prijať

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Bežné nastavenia>
<Tlač na obidve strany>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Redukcia veľkosti PR.>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Režim zmenšenia>: <Auto>, <Pevné>
<Pomer zmenš.>: 75 až 90 % až 97 %
<Smer zmenšenia>: <Vertikálne a horizontálne>, <Len vertikálne>
<Päta prijatej strany>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
A15J-082