Ekrāna <Sākums> pielāgošana

Varat brīvi mainīt vienumu secību displejā, lai pogas būtu vieglāk lietot.
1
Atlasiet <Att. sec. (sākums)> ekrānā <Sākums>. Ekrāns <Sākums>
2
Izmantojiet pogas  / , lai atlasītu pārvietojamo vienumu, un pēc tam nospiediet pogu .
3
Izmantojiet pogas / , lai pārietu uz mērķa pozīciju, un pēc tam nospiediet pogu .
4
Kad pogas ir izvietotas atbilstoši jūsu vajadzībām, nospiediet pogu  (Atpakaļ).


Lai izmantotu šo iestatījumu, ir nepieciešamas administratora tiesības.
A157-03E