Displeja pielāgošana

Lai ekrāna <Sākums> lietošana būtu vienkāršāka, varat to pielāgot.
Ekrāna <Sākums> pielāgošana
Varat pārkārtot parādītos vienumus un pielāgot ekrānu, lai būtu vieglāk izvēlēties funkcijas.
Attēlotās valodas mainīšana
Var nomainīt, kura valoda tiek parādīta ekrānā.
A157-03C