Iekārtas izslēgšana/restartēšana

Jūs varat izmantot attālo interfeisu iekārtas izslēgšanai vai restartēšanai.
Ja iekārta tiek izslēgta vai restartēta, jebkādi dokumenti, kas gaida rindā uz drukāšanu, tiek atcelti.

Iekārtas izslēgšana

Startējiet Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss)  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start]

Iekārtas restartēšana

Startējiet Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss)  [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK]
A157-067