Sistēmas opciju instalēšana

Izmantojot sistēmas opcijas, jums var būt jāpiesakās, izmantojot administratora tiesības, licenču reģistrēšanai. Lai reģistrētu licenci, ir nepieciešams licences piekļuves numura sertifikātā norādītais numurs. Pārliecinieties, ka tas ir jūsu rīcībā, pirms uzsākat reģistrāciju. Jūs varat reģistrēt licenci pat, ja iekārta nav pieslēgta tīklam.
1
Veiciet sakaru pārbaudi.
Pārbaudiet, vai jūs tīklā varat reģistrēt licenci.
1
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [License/Other]  [Register/Update Software]  [Display Logs/Communication Test].
4
Noklikšķiniet uz [Communication Test].
Tiek parādīts ziņojums [Are you sure you want to execute the communication test?].
5
Noklikšķiniet uz [Yes].
Tiek parādīta saziņas testa rezultāti.
Ja parādās [Connect Failed], pārbaudiet, vai LAN kabelis ir pieslēgts un tīkla iestatījumi ir pareizi konfigurēti. Iestatīšana, izmantojot Iestatīšanas vedni
Ja nevarat pieslēgties tīklam, reģistrējiet licenci bezsaistē. Ja reģistrāciju nav iespējams veikt tīklā
2
Noklikšķiniet uz [Distributed Installation].
3
 Ievadiet licences piekļuves numuru.
4
Apstipriniet numuru un noklikšķiniet uz [Next >].
5
Izvēlieties instalējamo funkciju un noklikšķiniet uz [Start].
Ja parādās licences līguma ekrāns, pārbaudiet informāciju un noklikšķiniet uz [I Accept].
6
Noklikšķiniet uz [To Distributed Installation].

Ja reģistrāciju nav iespējams veikt tīklā

Ja kāda iemesla dēļ iekārta nespēj izveidot savienojumu ar tīklu, reģistrējiet licenci bezsaistē. Vispirms iegūstiet licences atslēgu, izmantojot tīklam pieslēgtu datoru, tad to reģistrējiet, ievadot iekārtā. Lai iegūtu licences atslēgu, ir nepieciešams licences piekļuves numura sertifikātā norādītais numurs, kā arī iekārtas sērijas numurs.
1
Lai saņemtu licences atslēgu, piekļūstiet licencei, izmantojot tīmekļa vietni (http://www.canon.com/lms/license/).
Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus un ievadiet licences piekļuves numuru, kā arī sērijas numuru, lai iegūtu licences atslēgu.
2
Atlasiet <Iestatīt> ekrānā <Sākums>.
3
Atlasiet <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <Reģistrēt licenci>.
4
Ievadiet licences atslēgu.
5
Izvēlieties <Sākt>.
Sērijas numura apstiprināšana
Tas tiek parādīts <Pārbaudīt skaitītāju> <Pārb. ierīces konfigurāciju>. To var arī apstiprināt attālā interfeisa portāla lapā.
A157-06S